Alma Talentin tunnuslukuopas

Ra­hoi­tus­ku­lu­pro­sent­ti keskimäärin

Mitä ra­hoi­tus­ku­lu­pro­sent­ti keskimäärin tarkoittaa

Tunnusluvun avulla voidaan arvioida yritykselle vieraan pääoman käytöstä aiheutuneita kustannuksia. Tunnuslukua voidaan verrata kulloinkin vallitsevaan yleiseen korkotasoon.

Laskusääntö

  • Rahoituskulu-% keskimäärin = 100 x Rahoituskulut (12 kk) / Korollinen vieras pääoma keskimäärin tilikauden aikana
  • Korollinen vieras pääoma keskimäärin lasketaan tilikauden alun ja lopun keskiarvona

Huomioitavaa

Korolliseen vieraaseen pääomaan lasketaan myös sellaiset korolliset velat, jotka ovat tilapäisesti korottomia.

Alma Talent Analysaattori

Seuraa yritysten taloudellista kehitystä Analysaattorissa

Kun haluat vertailla yritysten taloudellisia tunnuslukuja tarkemmin, tutustu Analysaattoriin. Palvelun avulla voit mm. seurata yrityksissä tapahtuvia muutoksia, vertailla listan yrityksiä muihin yritysryhmiin tai tiettyyn toimialaan.