Alma Talentin tunnuslukuopas

Investointien oma­ra­hoi­tus­pro­sent­ti

Mitä investointien oma­ra­hoi­tus­pro­sent­ti tarkoittaa

Investointien omarahoitusprosentti mittaa sitä, kuinka suuri osa yrityksen investoinneista sekä kasvuun sitoutuvasta käyttöpääoman rahoituksesta on pystytty rahoittamaan kokonaistulorahoituksella (sisältäen kertaluonteiset erät) ja oman pääoman lisäsijoituksilla.

Laskusääntö

  • Investointien omarahoitus-% = 100 x ( kokonaistulos + poistot + oman pääoman lisäsijoitukset ) / käyttöomaisuusinvestoinnit

Katso myös kokonaistulos sekä käyttöomaisuusinvestoinnit.

Tulkinta

Kokonaistulos sisältää myös kertaluonteiset ja satunnaiset tuotto- ja kuluerät. Tunnusluku mittaa kokonaistulorahoituksen ja oman pääoman sijoitusten riittävyyttä investointimenoihin.Säilyttääkseen rahoitusrakenteensa yrityksen tulisi pystyä kattamaan osa investointitarpeestaan tulorahoituksensa avulla. Mikäli siihen ei pystytä, yrityksen velkaisuus kasvaa.

Investointien oma­ra­hoi­tus­pro­sen­tin ohjeelliset arvot ovat seuraavat:

Hyväyli 80%
Tyydyttävä50-79%
Välttävä30-49%
Heikkoalle 30%

Huomioitavaa

Tunnusluvun vuosittaiset heilahtelut voivat olla suuria, sillä sekä tulorahoitus että investoinnit voivat vaihdella huomattavasti vuosittain.Taseesta laskettuna investoinnit ovat usein nettoinvestointeja ja laskentatapa voi näin ollen olla epätarkka.

Alma Talent Analysaattori

Seuraa yritysten taloudellista kehitystä Analysaattorissa

Kun haluat vertailla yritysten taloudellisia tunnuslukuja tarkemmin, tutustu Analysaattoriin. Palvelun avulla voit mm. seurata yrityksissä tapahtuvia muutoksia, vertailla listan yrityksiä muihin yritysryhmiin tai tiettyyn toimialaan.