Alma Talentin tunnuslukuopas

Käyttöpääoma ja käyttöpääoma-%

Mitä käyttöpääoma ja käyt­tö­pää­oma­pro­sent­ti tarkoittavat

Käyttöpääoma (working capital) mittaa yrityksen juoksevaan toimintaan sitoutuvan rahoituksen määrää ja siten myös pääoman käytön tehokkuutta. Käyttöpääoman rahoituslähteitä ovat lyhytaikainen ja pitkäaikainen vieras pääoma sekä oma pääoma.

Pääomaa sitoutuu yrityksen toiminnan eri vaiheissa, johtuen rahasiirtojen viiveestä suoritteeseen nähden. Pääomaa sitoutuu esimerkiksi vaihto-omaisuuteen ja myyntisaamisiin. Toisaalta yritys saa ostoveloilleen maksuaikaa ja suoritteen usein käyttöönsä ennen varsinaista maksutapahtumaa. Käyttöpääoma ilmoittaa siten liiketoiminnan aiheuttaman, pääomalla katettavan käyttörahoituksen tarpeen.

Käyttöpääomaprosentissa käyttöpääoma suhteutetaan liikevaihtoon, koska käyttöpääoman erät ovat riippuvaisia liikevaihdon määrästä. Käyttöpääomaprosenttia voidaan vertailla vain saman toimialan yritysten kesken.

Laskusääntö

  • Käyttöpääoma = vaihto-omaisuus + myyntisaamiset + sisäiset myyntisaamiset + osatuloutuksen saamiset - ostovelat - sisäiset ostovelat - saadut ennakot
  • Käyttöpääoma-% = 100 x käyttöpääoma / liikevaihto (12 kk)

Katso myös liikevaihto.

Tulkinta

Saadut ennakot ja osatuloutuksen saamiset ovat keskeneräisiin töihin liittyviä eriä, joten ne huomioidaan tunnuslukua laskettaessa.

Joillakin yhtiöillä, esimerkiksi pörsiyhtiö Koneella, käyttöpääoma on ollut ennakkomaksujen johdosta negatiivinen, jolloin yrityksellä ei sitoudu rahaa juoksevaan liiketoimintaan.

Lähtökohtaisesti on sitä parempi, mitä pienemmällä käyttöpääomalla yritys selviää.

Yrityksen kasvaessa sen käyttöpääoman tarve lisääntyy, ja käyttöpääomaprosentti yhdessä liikevaihtoennusteen kanssa antaa kuvan siitä, paljonko liiketoimintaan tarvitaan rahoitusta yrityksen kasvaessa.

Alma Talent Analysaattori

Seuraa yritysten taloudellista kehitystä Analysaattorissa

Kun haluat vertailla yritysten taloudellisia tunnuslukuja tarkemmin, tutustu Analysaattoriin. Palvelun avulla voit mm. seurata yrityksissä tapahtuvia muutoksia, vertailla listan yrityksiä muihin yritysryhmiin tai tiettyyn toimialaan.