Alma Talentin tunnuslukuopas

Pääoman kiertonopeus

Mitä pääoman kiertonopeus tarkoittaa

Pääoman kiertonopeus ilmoittaa, kuinka monta kertaa vuodessa yritys ehtii kierrättää taseeseensa sitoutuneita pääomia liiketoiminnassaan. Kiertonopeus lasketaan jakamalla liikevaihto kokonaispääomalla.

Laskusääntö

  • Pääoman kiertonopeus = 100 x liikevaihto (12 kk) / oikaistun taseen loppusumma keskimäärin

Katso myös liikevaihto.

Tulkinta

Mitä pienemmän arvon tunnusluku saa, sitä hitaampi kiertonopeus on ja sitä pidemmäksi ajaksi pääomaa on sidottuna tuotantoon. Hyvä pääomien tuottavuus edellyttää pääomien tehokasta käyttöä.

Huomioitavaa

Tunnusluvun jakajana käytetään joskus keskimääräistä sijoitetun pääoman määrää. Näin laskettua tunnuslukua kutsutaan sijoitetun pääoman kiertonopeudeksi. Tunnusluvun arvo vaihtelee varsin paljon toimialoittain.

Alma Talent Analysaattori

Seuraa yritysten taloudellista kehitystä Analysaattorissa

Kun haluat vertailla yritysten taloudellisia tunnuslukuja tarkemmin, tutustu Analysaattoriin. Palvelun avulla voit mm. seurata yrityksissä tapahtuvia muutoksia, vertailla listan yrityksiä muihin yritysryhmiin tai tiettyyn toimialaan.