Alma Talentin tunnuslukuopas

Henkilöstökulut / henkilö

Mitä henkilöstökulut / henkilö tarkoittaa

Tunnusluku kertoo yrityksen henkilöstön keskimääräisen palkkasumman (sis. eläke- ja henkilösivukulut). Tunnusluvusta voidaan laskea joko vuosittainen tai kuukausittainen arvo.

Laskusääntö

  • Henkilöstökulut / henkilö, vuodessa = Henkilöstökulut (12 kk) / Henkilöstön määrä keskimäärin
  • Henkilöstökulut / henkilö, kuukaudessa = Henkilöstökulut (12 kk) / 13 / henkilöstön määrä keskimäärin

Tulkinta

Kuukausittaisessa tunnusluvussa 12 kuukautta vastaavat vuotuiset henkilöstökulut jaetaan luvulla 13, koska henkilöstökulujen katsotaan sisältävän lomarahoja yhden kuukauden palkan verran.

Huomioitavaa

Yritysten välistä vertailua vaikeuttaa se, että yritys voi ostaa henkilöstöpalveluita myös ulkopuolisina palveluina, jolloin käytetty työmäärä ei näy henkilöstön eikä henkilöstökulujen määrässä. Myöskään keskimääräiset henkilöstöluvut eivät aina ole keskenään verrannollisia, vaan voivat sisältää mm. lomautettua henkilöstöä. Yritysten käyttämä laskentatapa voi myös vaihdella osa-aikaisen ja määräaikaisen henkilöstön suhteen.

Alma Talent Analysaattori

Seuraa yritysten taloudellista kehitystä Analysaattorissa

Kun haluat vertailla yritysten taloudellisia tunnuslukuja tarkemmin, tutustu Analysaattoriin. Palvelun avulla voit mm. seurata yrityksissä tapahtuvia muutoksia, vertailla listan yrityksiä muihin yritysryhmiin tai tiettyyn toimialaan.