Alma Talentin tunnuslukuopas

Nettotulos / henkilö

Mitä nettotulos / henkilö tarkoittaa

Nettotulos / henkilö -tunnusluku mittaa yrityksessä työskentelevän henkilön omistajille tuottamaa vuositulosta

Laskusääntö

  • Nettotulos / henkilö = nettotulos (12 kk) / henkilöstömäärä keskimäärin tilikauden aikana

Katso myös nettotulos sekä henkilöstömäärä.

Huomioitavaa

Yritysten välistä vertailua vaikeuttaa se, että yritys voi ostaa henkilöstöpalveluita myös ulkopuolisina palveluina, jolloin käytetty henkilötyömäärä ei näy henkilöstön lukumäärässä. Myöskään keskimääräiset henkilöstöluvut eivät aina ole keskenään verrannollisia, vaan voivat sisältää mm. lomautettua henkilöstöä.

Alma Talent Analysaattori

Seuraa yritysten taloudellista kehitystä Analysaattorissa

Kun haluat vertailla yritysten taloudellisia tunnuslukuja tarkemmin, tutustu Analysaattoriin. Palvelun avulla voit mm. seurata yrityksissä tapahtuvia muutoksia, vertailla listan yrityksiä muihin yritysryhmiin tai tiettyyn toimialaan.