Alma Talentin tunnuslukuopas

Jalostusarvo / henkilöstökulut

Mitä jalostusarvo / henkilöstökulut tarkoittaa

Jalostusarvo / henkilöstökulut -luku kuvaa henkilötyön reaalituottavuutta, yrityksen tuottaman lisäarvon suhdetta henkilöstökuluihin.

Laskusääntö

  • Jalostusarvo / henkilöstökulut -luku = Jalostusarvo / henkilöstökulut.
  • Jalostusarvo / henkilöstökulut voidaan ilmoittaa myös prosentteina, jolloin luku kerrotaan sadalla.

Katso myös jalostusarvo.

Tulkinta

Tunnusluku kuvaa henkilöstölle maksettavaa osuutta jalostusarvosta. Jos tunnusluku saa arvon yksi, koko tuotos on kulunut henkilöstökuluihin. Mitä korkeamman arvon tunnusluku saa, sitä korkeampi on työn tuottavuus.

Tunnusluku voi olla käyttökelpoinen myös silloin, kun halutaan tehdä päätelmiä yrityksen työvoimavaltaisuudesta. Tunnusluku vaihtelee toimialoittain.

Alma Talent Analysaattori

Seuraa yritysten taloudellista kehitystä Analysaattorissa

Kun haluat vertailla yritysten taloudellisia tunnuslukuja tarkemmin, tutustu Analysaattoriin. Palvelun avulla voit mm. seurata yrityksissä tapahtuvia muutoksia, vertailla listan yrityksiä muihin yritysryhmiin tai tiettyyn toimialaan.