Alma Talentin tunnuslukuopas

Ostovelkojen kiertoaika

Mitä ostovelkojen kiertoaika tarkoittaa

Ostovelkojen kiertoaika kertoo, kuinka paljon yritys on käyttänyt tavarantoimittajien rahoitusta ostojensa rahoitukseen. Kiertoajan arvo kertoo, kuinka monessa päivässä yrityksen ostot keskimäärin maksetaan.

Laskusääntö

  • Ostovelkojen kiertoaika (päivää) = 365 * ostovelat / aine- ja tarvikeostot (12 kk)

Tulkinta

Ostovelkojen kiertoajalle ei voida antaa selvää yleispätevää ohjearvoa, vaan sitä pitää tarkastella toimiala huomioiden. Toimialalla vallitsevat maksuajat (esim. yleinen 14 päivää netto) antavat tunnusluvulle hyvän vertailuarvon. Mikäli kiertoaika poikkeaa voimakkaasti yleisistä maksuajoista on syytä tarkastella tarkemmin yrityksen taloudellista tilaa.

Kiertoajan pidentyminen on usein merkki heikentyneestä maksuvalmiudesta. Ostovelkojen poikkeuksellisen pitkä maksuaika saattaa jo viitata maksuvaikeuksiin, sillä maksuaikojen ylittäminen tulee sekä rahalla että maineella mitattuna kalliiksi. Epänormaalin pitkäksi venynyt maksuaika viittaa maksuvaikeuksiin sitä luotettavammin, mitä heikommat ovat yrityksen muut tunnusluvut. Lykkäämällä ostovelkojensa maksamista yritys voi pyrkiä parantamaan tulorahoituksensa riittävyyttä.

Mitä nopeammin ostovelat kiertävät, sitä nopeammin yritys on pystynyt hoitamaan ostovelkansa ja hyödyntämään mm. käteisalennukset. Nyrkkisääntönä ostovelkojen maksuajan suhteen on pidetty sitä, että maksuajan pitäisi ylittää hieman myyntisaamisten maksuaika. Tällöin tavarantoimittajilta saadulla luotolla voidaan rahoittaa asiakkaiden luototus ja osa juoksevista menoista.

Huomioitavaa

Tunnusluvun heikkoutena on sen sitoutuminen tilinpäätösajankohtaan. Tilinpäätöspäivänä ostovelat saattavat olla normaalista poikkeavat. Ostovelkoihin sisältyy myös usein eriä, jotka eivät sisälly aine- ja tarvikeostoihin. Tällaisia eriä ovat mm. ostoveloiksi kirjatut investointimenot ja liiketoiminnan muut kulut. Mikäli nämä erät ovat suuret, ei tunnusluku anna oikeaa kuvaa yrityksen ostovelkojen kiertoajasta.

Alma Talent Analysaattori

Seuraa yritysten taloudellista kehitystä Analysaattorissa

Kun haluat vertailla yritysten taloudellisia tunnuslukuja tarkemmin, tutustu Analysaattoriin. Palvelun avulla voit mm. seurata yrityksissä tapahtuvia muutoksia, vertailla listan yrityksiä muihin yritysryhmiin tai tiettyyn toimialaan.