Alma Talentin tunnuslukuopas

Jalostusarvo / henkilö

Mitä jalostusarvo / henkilö tarkoittaa

Jalostusarvo / henkilö -tunnusluku on yleisesti käytetty henkilötyön tehokkuuden mittari.

Laskusääntö

  • Jalostusarvo / henkilö = jalostusarvo (12 kk) / henkilöstömäärä keskimäärin tilikauden aikana

Katso myös jalostusarvo sekä henkilöstömäärä.

Tulkinta

Jalostusarvo kuvaa yrityksen hankkimilleen tavaroille ja palveluille tuottamaa lisäarvoa, jolloin jalostusarvo / henkilö kuvaa tuotetun lisäarvon määrää yhtä työntekijää kohden.

Tunnuslukua voidaan vertailla vain saman toimialan yritysten kesken. Tällöinkin vertailua vaikeuttaa se, että osa yrityksen työpanoksesta voidaan ostaa ulkoisina palveluina, jolloin todellinen työpanos ei näy yrityksen henkilöstökuluissa. Myös keskimääräinen henkilöstöluku voi olla harhaanjohtava sisältäen esim. lomautettua henkilöstöä.

Alma Talent Analysaattori

Seuraa yritysten taloudellista kehitystä Analysaattorissa

Kun haluat vertailla yritysten taloudellisia tunnuslukuja tarkemmin, tutustu Analysaattoriin. Palvelun avulla voit mm. seurata yrityksissä tapahtuvia muutoksia, vertailla listan yrityksiä muihin yritysryhmiin tai tiettyyn toimialaan.