Alma Talentin tunnuslukuopas

Net­to­käyt­tö­pää­oma ja net­to­käyt­tö­pää­oma-%

Mitä net­to­käyt­tö­pää­oma ja net­to­käyt­tö­pää­oma­pro­sent­ti tarkoittavat

Nettokäyttöpääoma (net working capital) ilmaisee pitkäaikaisella vieraalla pääomalla ja omalla pääomalla rahoitettavan rahoitus- ja vaihto-omaisuuden määrän. Tunnuslukua voidaan vertailla vain saman toimialan yritysten kesken.

Nettokäyttöpääomaprosentissa nettokäyttöpääoma suhteutetaan liikevaihtoon, koska nettokäyttöpääoman erät ovat riippuvaisia liikevaihdon määrästä.

Laskusääntö

  • Nettokäyttöpääoma = vaihto-omaisuus + rahoitusomaisuus - lyhytaikainen vieras pääoma
  • Nettokäyttöpääoma-% = 100 x nettokäyttöpääoma / liikevaihto (12 kk)
  • Rahoitusomaisuus = lyhytaikaiset saamiset + rahat ja rahoitusarvopaperit

Katso myös liikevaihto.

Tulkinta

Käyttöpääomaprosentit kuvaavat, kuinka paljon ja minkälaista pääomaa yrityksen toimintaan on sitoutunut. Nettokäyttöpääoma kuvaa pitkäaikaisen pääoman tarpeen rahoitus- ja vaihto-omaisuuden rahoittamiseksi.

Yrityksen kasvaessa sen nettokäyttöpääoman tarve lisääntyy, ja nettokäyttöpääomaprosentti yhdessä liikevaihtoennusteen kanssa antaa kuvan siitä, kuinka paljon pitkäaikaista rahoitusta yritys liiketoiminnalleen kasvaessaan tarvitsee.

Huomioitavaa

Nettokäyttöpääoma pystytään laskemaan suppeammista tasetiedoista kuin käyttöpääoma.

Alma Talent Analysaattori

Seuraa yritysten taloudellista kehitystä Analysaattorissa

Kun haluat vertailla yritysten taloudellisia tunnuslukuja tarkemmin, tutustu Analysaattoriin. Palvelun avulla voit mm. seurata yrityksissä tapahtuvia muutoksia, vertailla listan yrityksiä muihin yritysryhmiin tai tiettyyn toimialaan.