Alma Talentin tunnuslukuopas

Tulostuotto-%

Mitä tu­los­tuot­to­pro­sent­ti tarkoittaa

Tulostuotto (earnings yield) kuvaa tuloksen suhdetta pörssikurssiin prosenteissa. Luku voidaan laskea joko osakekohtaisella tasolla tai yritystasolla (nettotulos / markkina-arvo). Molemmissa tapauksissa tulostuotto saa lähtökohtaisesti saman arvon.

Laskusääntö

  • Tulostuotto-%
  • Yritystasolla: 100 x ( nettotulos - vähemmistöosuus tuloksesta ) / markkina-arvo
  • Osaketasolla: 100 x (tulos/osake) / osakekurssi
  • Huom. Tuloksen on vastattava 12:ta kuukautta

Katso myös nettotulos sekä markkina-arvo.

Tulkinta

Tulotuotto kertoo sijoittajalle tuloksen suuruuden sijoituskohteen arvoon nähden ja on siksi hyvin havainnollinen mittari. Sijoittaja voi verrata tulostuottoa esimerkiksi korkotuottoon ottaen kuitenkin huomioon, että 1) osake on lähtökohtaisesti korkosijoitusta riskisempi sijoituskohde, ja 2) tuloksesta vain osa maksetaan sijoittajalle osinkona vuosittai (ja loppu jää yrityksen omiin investointi- ja rahoitustarpeisiin).

Tulostuotto on P/E-luvun käänteisluku, ja tulostuoton (E/P) hyvä puoli P/E-lukuun nähden on se, että tulostuotto ei sisällä epäjatkuvuuskohtaa tuloksen ollessa hyvin pieni tai negatiivinen.

Matalan kasvun yrityksissä ja toimialoilla tulostuotto saa yleensä keskimääräistä korkeamman arvon. Tuloksen ollessa heikko tulostuotto on hyvin pieni tai negatiivinen riippumatta yrityksen kasvuhakuisuudesta.

Helsingin pörssin yhtiöiden tulostuoton kehitys 2012-2016, mediaani (vuoden lopun kursseilla):

20122013201420152016keskimäärin
Tulostuotto-%5,94,65,14,94,75,04

Huomioitavaa

P/E-lukuja lasketaan ja esitetään monilla tavoilla. Hinnalla tarkoitetaan yleensä yhtiön markkina-arvoa tai osakekurssia tarkasteluhetkellä. Tuloksena voidaan käyttää esimerkiksi viimeisimmän tilikauden tulosta, liukuvaa viimeisten 12 kuukauden tulosta tai analyytikoiden ennustamaa kuluvan kauden tulosennustetta.

Sijoittajan on tärkeä tietää, mitä tulosta milloinkin käytetään sekä myös se, onko tulos oikaistu kertaluonteisista eristä.

Alma Talentin laskemissa pörssiyhtiöiden P/E-luvuissa käytetään pääsääntöisesti ko. tilikauden tai viimeisten 12 kuukauden tulosta, josta on oikaistu kertaluonteiset tuotto- ja kuluerät.

Kauppalehden pörssi

Kauppalehti tarjoaa tärkeimmät talousuutiset sekä Helsingin pörssin katsaukset.

Viisi tähteä

Parhaat pörssiyhtiöt

Kauppalehden listan tavoitteena on löytää suomalaiset pörssiyhtiöt, joilla on paljon arvonnousuun ja osinkoon myönteisesti vaikuttavia ominaisuuksia. Kymmenelle parhaalle yhtiölle annetaan 5 tähteä.