Alma Talentin tunnuslukuopas

P/B-luku

Mitä P/B-luku tarkoittaa

P/B-luku kuvaa osakkeen hinnan ja osakekohtaisen oman pääoman suhdetta. Luku voidaan laskea joko osakekohtaisella ja yritystasolla (markkina-arvo / oma pääoma). Molemmissa tapauksissa P/B-luku saa lähtökohtaisesti saman arvon.

Laskusääntö

  • P/B-luku (price / book value, käytetään myös lyhennettä P/BV).
  • Yritystasolla: markkina-arvo / oma pääoma ilman vähemmistöosuutta.
  • Osaketasolla: osakekurssi / osakekohtainen oma pääoma

Katso myös markkina-arvo.

Tulkinta

P/B-luku kertoo, kuinka moninkertainen yrityksen markkina-arvo on suhteessa taseen mukaiseen omaan pääomaan. Yrityksillä, joilla oman pääoman tuotto ja kasvunäkymät ovat vaatimattomia, P/B-luku saa yleensä alhaisen arvon. Yrityksillä, joilla oman pääoman tuotto on korkea, P/B-luku saa yleensä korkean arvon.

Tyypillisiä korkean P/B-luvun aloja ovat vähän pääomaa sitovat toimialat, esimerkiksi ohjelmistotuotanto ja konsultointi. Pääomavaltaisilla toimialoilla, kuten perusteollisuudessa, P/B-luvut ovat yleensä matalia.

Oman pääoman ollessa negatiivinen P/B-lukua ei yleensä esitetä tai se saa arvon 999.

Helsingin pörssin yhtiöiden P/B-luvun kehitys 2012-2016, mediaani (vuoden lopun kursseilla):

20122013201420152016keskimäärin
P/B-luku1,31,61,52,02,21,72

Huomioitavaa

P/B-luvun tulkinnan keskeinen haaste liittyy siihen, että luvussa ei oteta huomioon yrityksen tuloksellisuutta millään tavoin. Samoin jos tase sisältää paljon yrityskaupoissa syntynyttä liikearvoa, P/B-luku voi näyttää alhaiselta, vaikka yrityksen konkreettinen netto-omaisuus olisi selvästi kirjanpidollista taseen omaa pääomaa pienempi.

Kauppalehden pörssi

Kauppalehti tarjoaa tärkeimmät talousuutiset sekä Helsingin pörssin katsaukset.

Viisi tähteä

Parhaat pörssiyhtiöt

Kauppalehden listan tavoitteena on löytää suomalaiset pörssiyhtiöt, joilla on paljon arvonnousuun ja osinkoon myönteisesti vaikuttavia ominaisuuksia. Kymmenelle parhaalle yhtiölle annetaan 5 tähteä.