Alma Talentin tunnuslukuopas

EV/EBIT-luku

Mitä EV/EBIT-luku tarkoittaa

EV/EBIT-luku kuvaa yrityksen velattoman markkina-arvon eli ns. yritysarvon ja liiketuloksen suhdetta.

Laskusääntö

  • EV/EBIT-luku ( enterprise value / earnings before interests and taxes ) = yritysarvo / liiketulos
  • Huom. Liiketuloksen on vastattava 12:ta kuukautta

Katso lisää yritysarvo sekä liiketulos.

Tulkinta

EV/EBIT-luku kertoo, kuinka monessa vuodessa yritys tekisi velattoman arvonsa verran liiketulosta, mikäli liiketulos pysyisi ennallaan. EV/EBIT ottaa huomioon yrityksen velkaisuuden päinvastoin kuin P/E. EV/EBIT-luku ja EV/EBITDA-luku ovat erityisesti yritysostajan suosimia arvostuslukuja, koska yrityskaupassa myös kohdeyrityksen velat siirtyvät ostajan vastattavaksi.

EV/EBIT-luku on P/E-lukua laaja-alaisempi ja häiriöttömämpi mittari, koska liiketulos (EBIT) poimitaan ylempää tuloslaskelmasta kuin nettotulos. Samoin velaton arvo on yleensä korkeampi kuin markkina-arvo. Jos velaton arvo on markkina-arvoa pienempi, yrityksen likvidit varat ovat suuremmat kuin korolliset velat.

Kasvuhakuisilla yrityksillä EV/EBIT-luku on yleensä keskimääräistä korkeampi ja hitaan kasvun yrityksillä keskimääräistä matalampi.

Heikko liiketulos nostaa joka tapauksessa tunnusluvun arvoa. Liiketuloksen ollessa negatiivinen, EV/EBIT-lukua ei yleensä esitetä johtuen tulkintasyistä.

Helsingin pörssin yhtiöiden EV/EBIT-luvun kehitys 2012-2016, mediaani (vuoden lopun kursseilla):

Helsingin pörssin yhtiöiden EV/EBIT-luvun kehitys 2012-2016, mediaani (vuoden lopun kursseilla):

20122013201420152016keskimäärin
EV/EBIT-luku10,212,611,312,713,412,04

Huomioitavaa

EV/EBIT-lukuja lasketaan ja esitetään monilla tavoilla. Velattomalla arvolla tarkoitetaan yleensä yhtiön velatonta markkina-arvoa tarkasteluhetken osakekurssilla ja viimeisimmän osavuosikatsauksen korollisilla nettoveloilla laskettuna. Liiketuloksena voidaan käyttää esimerkiksi viimeisimmän tilikauden liiketulosta, liukuvaa viimeisten 12 kuukauden liiketulosta tai analyytikoiden ennustamaa kuluvan kauden liiketulosennustetta.

Sijoittajan on tärkeä tietää, mitä liiketulosta milloinkin käytetään sekä myös se, onko tulos oikaistu kertaluonteisista eristä.

Alma Talentin laskemissa pörssiyhtiöiden EV/EBIT-luvuissa käytetään pääsääntöisesti ko. tilikauden tai viimeisten 12 kuukauden liiketulosta, josta on oikaistu kertaluonteiset tuotto- ja kuluerät.

Kauppalehden pörssi

Kauppalehti tarjoaa tärkeimmät talousuutiset sekä Helsingin pörssin katsaukset.

Viisi tähteä

Parhaat pörssiyhtiöt

Kauppalehden listan tavoitteena on löytää suomalaiset pörssiyhtiöt, joilla on paljon arvonnousuun ja osinkoon myönteisesti vaikuttavia ominaisuuksia. Kymmenelle parhaalle yhtiölle annetaan 5 tähteä.