Alma Talentin tunnuslukuopas

Osakekohtainen osinko

Mitä osakekohtainen osinko tarkoittaa

Osakekohtainen osinko kuvaa yrityksen jakaman osingon yhtä osaketta kohden. Osakekohtainen osinko lasketaan jakamalla tilikaudelta maksettava osinko osakkeiden osakeantioikaistulla keskimääräisellä lukumäärällä kyseisen kauden aikana.

Laskusääntö

  • Osakekohtainen osinko (DPS) = Tilikauden osingot / osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin ilman omia osakkeita

Tulkinta

Osakekohtainen osinko (dividend per share) on sijoittajan perustunnusluku. Tulkinnassa korostuvat samat asiat kuin muiden osinkolukujen tulkinnassa.

Osakekohtainen osinko on konkreettinen ja sitä on helppo verrata esimerkiksi osakekohtaiseen tulokseen tai yrityksen pörssikurssiin ja arvioida siten osinkosuhdetta ja osinkotuottoa.

Toteumalukujen ohella osakekohtainen osinko on tyypillinen luku myös pörssiyhtiöiden tulosennusteissa, joita analyytikot laativat.

Huomioitavaa

Yritys ilmoittaa yleensä osakekohtainen osingon sellaisenaan, joten sitä ei tarvitse erikseen laskea.

Mikäli yrityksellä on ollut hiljattain merkittävä osakeanti tai osakkeen jakaminen (split), osakekohtaisen osingon oikeellisuuteen on kiinnitettävä erityishuomio. Tällöin myös aiempien kausien osakekohtaiset luvut on oikaistava, jotta ne olisivat vertailukelpoisia uusiin osakekohtaisiin lukuihin.

Osinkoja tulkittaessa on huomioitava, sisältääkö osinko mahdolliset vastaavan tilikauden lisäosingot ja niin sanotut pääoman palautukset.

Tietylle tilikaudelle (tilikauden tulokseen) kohdistuva osinko maksetaan yleensä vasta seuraavan tilikauden aikana yhtiökokouksen siitä päätettyä.

Osingonjaon lisäksi yritykset voivat jakaa voittovarojaan tai palauttaa pääomaa osakkeenomistajille omien osakkeiden takaisinoston muodossa. Tällöin osinko ei kuvaa yrityksen kokonaisvoitonjakoa.

Kauppalehden pörssi

Kauppalehti tarjoaa tärkeimmät talousuutiset sekä Helsingin pörssin katsaukset.

Viisi tähteä

Parhaat pörssiyhtiöt

Kauppalehden listan tavoitteena on löytää suomalaiset pörssiyhtiöt, joilla on paljon arvonnousuun ja osinkoon myönteisesti vaikuttavia ominaisuuksia. Kymmenelle parhaalle yhtiölle annetaan 5 tähteä.