Alma Talentin tunnuslukuopas

Markkina-arvo

Mitä markkina-arvo tarkoittaa

Markkina-arvo kuvaa pörssiyhtiön koko osakekannan arvoa osakemarkkinoilla. Listaamattomalla yhtiöllä markkina-arvolla voidaan tarkoittaa esimerkiksi arvonmäärityksen lopputuloksena määritettyä yrityksen käypää arvoa.

Laskusääntö

  • Markkina-arvo (Market capitalization, market cap) = Osakkeiden kokonaismäärä x osakekurssi
  • Huom. Osakemäärä ei sisällä yrityksen omistamia omia osakkeita

Tulkinta

Markkina-arvo ei välttämättä kerro sitä, mikä olisi yrityksen arvo esimerkiksi yrityskaupan yhteydessä. Yrityskaupoissa ostava yritys on tyypillisesti maksanut Suomessa 2000-luvulla ostettavasta yrityksestä noin 20-50 prosentin preemion eli ylihinnan viimeksi vallinneeseen osakekurssiin nähden, joskus jopa enemmän.

Markkina-arvoa käytetään yksittäisen pörssiyhtiön tai pörssiyhtiöiden keskimääräisten arvostuslukujen laskennassa. Yleisin arvostusluku on P/E-luku (price/earnings), jossa markkina-arvosta käytetään lyhennettä P (price).

Huomioitavaa

Mikäli yrityksellä on useita osakesarjoja, markkina-arvon laskennassa huomioidaan kaikki osakesarjat. Listaamattomien osakesarjojen kurssiksi oletetaan lähtökohtaisesti pörssinoteeratun osakesarjan kurssi.

Vuosittaiset markkina-arvot lasketaan yleensä vuoden lopun osakemäärällä ja osakekurssilla.

Markkina-arvo voi olla joissakin tapauksissa vaikea laskea täysin tarkasti, ja siksi omat osakkeet saattaa joissakin tapauksissa sisältyä arvonlaskentaan, mikäli niiden tarkkaa / ajantasaista määrää ei ole saatavilla.

Osakeantien yhteydessä markkina-arvo ei välttämättä anna oikeaa kuvaa yhtiön ajantasaisesta arvosta, mikäli laskennassa käytetään vanhaa osakemäärää esimerkiksi teknisen rekisteröintiin liittyvän tai muun syyn vuoksi.

Markkina-arvoa ei tule sekoittaa yritysarvoon (velaton arvo), josta on oma tunnuslukuohjeensa.

Kauppalehden pörssi

Kauppalehti tarjoaa tärkeimmät talousuutiset sekä Helsingin pörssin katsaukset.

Viisi tähteä

Parhaat pörssiyhtiöt

Kauppalehden listan tavoitteena on löytää suomalaiset pörssiyhtiöt, joilla on paljon arvonnousuun ja osinkoon myönteisesti vaikuttavia ominaisuuksia. Kymmenelle parhaalle yhtiölle annetaan 5 tähteä.