Alma Talentin tunnuslukuopas

P/S-luku

Mitä P/S-luku tarkoittaa

P/S-luku kuvaa yrityksen markkina-arvon ja liikevaihdon suhdetta.

Laskusääntö

  • P/S-luku (price / sales) = markkina-arvo / liikevaihto
  • Huom. Liikevaihdon on vastattava 12:ta kuukautta

Katso lisää markkina-arvo sekä liikevaihto.

Tulkinta

P/S-luku kertoo, kuinka moninkertainen yrityksen markkina-arvo on suhteessa vuosiliikevaihtoon. Luku on hyvin toimialariippuvainen. Matalan katetason volyymiliiketoiinnassa, kuten tukkukaupassa, P/S-luku saa tyypillisesti matalia arvoja. Korkeakatteisessa liiketoiminnassa, kuten ohjelmistotuotannossa, P/S-luku on tyypillisesti korkea.

Mikäli saman alan samantyyppisillä yrityksillä P/S-luvut eroavat toisistaan, yleensä syynä on se, että toisella yrityksellä on heikompi kannattavuus ja/tai heikommat kannattavuus- ja kasvunäkymät. Joissakin tilanteissa P/S-luvun tulkintaa voi häiritä esimerkiksi se, että yrityksellä on paljon (matalakatteista) läpilaskutusta.

Helsingin pörssin yhtiöiden P/S-luvun kehitys 2012-2016, mediaani (vuoden lopun kursseilla):

20122013201420152016keskimäärin
P/S-luku0,50,70,70,91,10,78

Huomioitavaa

P/S-luku on lähtökohtaisesti luonteeltaan vakaa mittari, mutta esimerkiksi projektiliiketoimintaa harjoittavilla yrityksillä P/S-luku voi vaihdella vuosittain riippuen projektien tuloutuksesta liikevaihtoon.

Sijoittajan on tärkeä tietää, minkä ajanjakson liikevaihtoa milloinkin käytetään. Liikevaihtona voidaan käyttää esimerkiksi viimeisimmän tilikauden liikevaihtoa, liukuvaa viimeisten 12 kuukauden liikevaihtoa tai analyytikoiden ennustamaa kuluvan kauden liikevaihtoennustetta.

Kauppalehden pörssi

Kauppalehti tarjoaa tärkeimmät talousuutiset sekä Helsingin pörssin katsaukset.

Viisi tähteä

Parhaat pörssiyhtiöt

Kauppalehden listan tavoitteena on löytää suomalaiset pörssiyhtiöt, joilla on paljon arvonnousuun ja osinkoon myönteisesti vaikuttavia ominaisuuksia. Kymmenelle parhaalle yhtiölle annetaan 5 tähteä.