Alma Talentin tunnuslukuopas

Viiden muuttujan Z-luku

Mikä on viiden muuttujan Z-luku?

Tunnusluku perustuu professori Erkki K. Laitisen tutkimustuloksiin.

Laskusääntö

  • Z = 1.88 * rahoitustulos-% + 10.13 * quick ratio - 0.13 * ostovelkojen kiertoaika + 0.51 * omavaraisuusaste - 0.32 * Kolmen vuoden liikevaihdon kasvun keskiarvo.
  • Jos ostovelkojen kiertoaika on suurempi kuin 300 vrk ja ainekäyttöprosentti on yli 1 % liikevaihdosta, merkitään ostovelkojen kiertoajaksi 300 vrk. Jos ainekäyttöprosentti on alle tai yhtä kuin 1 % liikevaihdosta, merkitään ostovelkojen kiertoajaksi 100 vrk.

Katso myös rahoitustulos-%, quick ratio, ostovelkojen kiertoaika, omavaraisuusaste sekä liikevaihto.

Tulkinta

Tunnusluvun kriittinen arvo on -7.

Viiden muuttujan Z-luvun ohjeelliset arvot ovat seuraavat:

Erinomainenyli 20
Hyvä10-20
Tyydyttävä-7-10
Heikko-15-7
Surkeaalle -15
Alma Talent Analysaattori

Seuraa yritysten taloudellista kehitystä Analysaattorissa

Kun haluat vertailla yritysten taloudellisia tunnuslukuja tarkemmin, tutustu Analysaattoriin. Palvelun avulla voit mm. seurata yrityksissä tapahtuvia muutoksia, vertailla listan yrityksiä muihin yritysryhmiin tai tiettyyn toimialaan.