Alma Talentin tunnuslukuopas

Me­nes­ty­jä­luo­ki­tus

Mitä Me­nes­ty­jä­luo­ki­tus tarkoittaa

Menestyjäluokitusta käytetään Alma Talentin analyysituotteissa sekä mm. Kauppalehden Menestyjät -sarjassa. Menestyjäluokitus on luonteeltaan sekä rahoituksellista riskiä että liiketaloudellista menestystä mittaava.

Yrityksen taloudellista menestystä tarkastellaan kuuden eri osa−alueen pohjalta. Kultakin osa−alueelta yritys saa pisteet omassa kokoluokassaan sekä vertailtuna kaikkiin Alma Talentin tietokannan yrityksiin että vertailtuna yrityksen oman toimialan muihin yrityksiin.

Toiminnan tunnuspiirreTunnusluku
KasvuLiikevaihdon kasvu % (3 vuoden painotettu keskiarvo)
KannattavuusSijoitetun pääoman tuotto %
TulosNettotulos ennen veroja %
MaksuvalmiusCurrent ratio
VakavaraisuusOmavaraisuusaste %
RiskinsietokykyKolmen muuttujan Z-luku
ArvosanaLuokitusAlarajaYläraja
ErinomainenA+, A ja A-70100
HyväB+ ja B5069
TyydyttäväB- ja C+3049
VälttäväC ja C-1029
HeikkoD0 9

Luokittelun osapisteissä otetaan huomioon myös tiettyjä muita tekijöitä ja mallin toimintaa seurataan aktiivisesti. Yksittäisen osa-alueen pisteet kuvaavat prosenttiarvona yrityksen sijoittumista vertailuryhmässään. Alma Talentin analyytikot antavat mielellään lisätietoja mallista.

Luokituksen kaikki kymmenen eri arvosanaluokkaa ovat kukin informatiivisia menestystä mitattaessa. Rahoituksellinen riski kohoaa selvästi alle 30 pisteen yrityksillä, ja on huomattavan pieni yli 50 pisteen Menestyjä-yrityksillä.

Kirjainarvosanat vastaavat pisteluokituksessa 10 pistettä: A+ = 90-100 pistettä jne.

Luokitus% yrityksistä
A+1,0
A6,9
A-12,8
B+14,7
B14,4
B-17,9
C+13,5
C10,6
C-6,2
D2,0

Luokituksen kyky indikoida tulevaa menestystä monipuolistaa luokituksen hyödynnettävyyttä verrattuna perinteiseen luottoluokitukseen. Menestyjäluokitus on hyvin informatiivinen arvioitaessa esimerkiksi avainasiakkaiden tai -kumppaneiden kokonaistaloudellista suoriutumista. Laaja-alainen liiketaloudellinen menestys, sekä oman kokoluokkansa yrityksiä vasten että omaa toimialaansa vasten, on myös vahva viesti yrityksen sidosryhmille.

Menestyjä-sertifikaatti

Hyvän liikekumppanin tunnistaa Menestyjä-merkistä

Kauppalehden myöntämän Menestyjä-sertifikaatin voivat tilata käyttöönsä yritykset, jotka saavat Alma Talentin Menestyjäluokituksessa vähintään 50 pistettä.