Alma Talentin tunnuslukuopas

Sharma & Mahajan -krii­si­tun­nus­lu­ku

Mikä on Sharma & Mahajan -krii­si­tun­nus­lu­ku

Subhash Sharman ja Vijay Mahajanin mukaan nimetty "varhaiset varoittajat" -kriisitunnusluku.

Laskusääntö

  • Sharma & Mahajan -kriisitunnusluku = -0,862 + ( 3,679 * kokonaispääoman tuotto-% ) + ( 0.380 * current ratio )

Katso myös kokonaispääoman tuotto-% sekä current ratio.

Tulkinta

Tunnusluvun kriittinen arvo on 0. Mikäli tunnusluvun arvo jää alle nollan tulkitaan yrityksessä olevan konkurssiriskiä. Mitä huonommaksi alle kriittisen arvon tunnusluvun arvo menee sitä korkeammaksi riski nousee.

Alma Talent Analysaattori

Seuraa yritysten taloudellista kehitystä Analysaattorissa

Kun haluat vertailla yritysten taloudellisia tunnuslukuja tarkemmin, tutustu Analysaattoriin. Palvelun avulla voit mm. seurata yrityksissä tapahtuvia muutoksia, vertailla listan yrityksiä muihin yritysryhmiin tai tiettyyn toimialaan.