Alma Talentin tunnuslukuopas

Kolmen muuttujan Z-luku

Mikä on kolmen muuttujan Z-luku?

Tunnusluku perustuu professori Erkki K. Laitisen tutkimustuloksiin.

Laskusääntö

  • Z = 1.77 * rahoitustulos-% + 14.14 * quick ratio + 0.54 * omavaraisuusaste

Katso myös rahoitustulos-%, quick ratio sekä omavaraisuusaste.

Tulkinta

Tunnusluvun kriittinen arvo on 18.

Kolmen muuttujan Z-luvun ohjeelliset arvot ovat seuraavat:

Erinomainenyli 40
Hyvä28-40
Tyydyttävä18-28
Heikko5-18
Surkeaalle 5
Alma Talent Analysaattori

Seuraa yritysten taloudellista kehitystä Analysaattorissa

Kun haluat vertailla yritysten taloudellisia tunnuslukuja tarkemmin, tutustu Analysaattoriin. Palvelun avulla voit mm. seurata yrityksissä tapahtuvia muutoksia, vertailla listan yrityksiä muihin yritysryhmiin tai tiettyyn toimialaan.