Alma Talentin tunnuslukuopas

Kokonaistulos ja Kokonaistulos-%

Mitä kokonaistulos ja koko­nais­tu­los­pro­sent­ti tarkoittavat

Kokonaistulos kuvaa nimensä mukaisesti yrityksen tilikauden kokonaistulosta. Tällöin tulokseen luetaan mukaan myös satunnaiset ja kertaluonteiset tuotto- sekä kuluerät. Tällaisia satunnaisia eriä ovat tyypillisesti erilaiset kertaluonteiset myyntivoitot ja tappiot, annetut ja saadut konserniavustukset, irtisanomis- ja liiketoiminnan uudelleenjärjestelykulut, liikearvojen sekä omaisuuserien kertaluonteiset alakirjaukset. Pörssiyhtiöillä myös lopetettujen toimintojen luvut sisällytetään normaalisti satunnaisiin eriin.

Laskusääntö

  • Kokonaistulos = nettotulos +/- satunnaiset erät
  • Kokonaistulos-% = 100 * kokonaistulos / liikevaihto

Katso myös nettotulos sekä liikevaihto.

Tulkinta

Kokonaistulosta on aina hyvä tarkastella nettotuloksen rinnalla, sillä satunnaisilla erillä saattaa olla hyvinkin merkittävä vaikutus yrityksen tunnuslukuihin. Esim. konserniavustusta antavalla yrityksellä vuotuinen nettotulos voi olla vahva, mutta kun koko tulos ohjataan vuosittain konserniavustusten avulla emolle- tai tytäryhtiölle, niin maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden luvut yleensä kärsivät. Syynä tähän on se, että hyvä tulos ei kasvata yhtiön kassaa ja omaa pääomaa, jolloin sekä maksuvalmiuden että vakavaraisuuden tunnusluvut eivät kehity positiivisesti.

Alma Talent Analysaattori

Seuraa yritysten taloudellista kehitystä Analysaattorissa

Kun haluat vertailla yritysten taloudellisia tunnuslukuja tarkemmin, tutustu Analysaattoriin. Palvelun avulla voit mm. seurata yrityksissä tapahtuvia muutoksia, vertailla listan yrityksiä muihin yritysryhmiin tai tiettyyn toimialaan.