Toimialatilasto

Toimialatilasto - seuraa toimialan kehitystä

Toimialatilasto antaa selkeän ja kattavan kuvan tarkasteltavan toimialan nykytilanteesta ja sen historiallisesta kehityksestä jopa 10 vuoden ajalta. Toimialaraportin tunnusluvut perustuvat Alma Talentin laajaan ja ajantasaiseen yritystietokantaan.

Toimialatilasto on kehitetty toimialoittain tapahtuvaan taloudellisen kehityksen seurantaan.  Pitkät aikasarjat ja kattavat tunnusluvut antavan perinpohjaisen kuvan toimialan historiasta ja nykytilanteesta.

Tunnuslukujen avulla tarkastellaan mm.

  • Liiketoiminnan taloudellista kasvua ja kannattavuutta. Tätä kuvataan esimerkiksi liikevaihdon kehityksellä ja nettotuloksen muutoksella. 
  • Pääomatuoton ja käyttöpääoman suhteellisia muutoksia sekä pääoman kiertonopeutta. Mukaan on otettu myös toimialan painotettu pääomakustannus. 
  • Oman ja vieraan pääoman suhdetta ja rahoituksen kustannuksia. Nämä kertovat toimialan rahoituksellisesta liikkumavarasta ja velanhoitokyvystä. 
  • Maksuvalmiutta ja käyttöpääoman kiertoaikojen kehitystä. Näin saadaan kuva toimialan rahavarojen riittävyydestä. 
  • Toimialan yritysten riskiluokitusta ja liiketoiminnan tehokkuutta. Tehokkuutta mitataan henkilöperusteisilla tunnusluvuilla. 

Toimialatilasto on hyvä tietolähde esimerkiksi:

Toimialaliitoille: Toimialatilasto tarjoaa pohjatiedot oman toimialan ja lähialojen kehityksen seuraamiseen ja työmarkkinapolitiikan edunvalvontaan. Toimialakatsauksesta saadaan mielenkiintoista aineistoa myös jäsentiedotteisiin. 

Tutkimuksen pohjatiedoksi: Toimialakatsauksen tunnuslukujen jopa 10 vuoden aikasarjat ovat hyödyllistä materiaalia korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tutkimuskäyttöön. Jatkuva päivitys takaa toimialaraporttien ajantasaisuuden. 

Rahoituslaitoksille: Toimialatilaston avulla saa nopeasti yleisnäkemyksen toimialoilla tapahtuvista tuotantorakenteiden muutoksista ja vallitsevista trendeistä. Luvut ja diagrammit havainnollistavat eri toimialojen pitkän aikavälin kehityksen, keskeisten tunnuslukujen tason sekä toimialan sisäiset vaihteluvälit. 

Toimialatilasto on saatavissa yli 500 toimialalta Tilastokeskuksen TOL 2008 -toimialaluokituksen mukaisesti.

Katso malliraportti Toimialatilastosta.

Tilaa toimialatilasto haluamastasi toimialasta ja selvitä, miten toimialalla menee nyt ja miten toiminta on kehittynyt vuosien varrella. Toimialatilaston hinta on 85 €.

Analysaattori yritysjohdolle

Näppärää yritys- ja toimialavertailua Analysaattorissa

Analysaattori on yritysjohdolle suunnattu työkalu, jonka avulla yritysten, yritysryhmien ja toimialojen keskinäinen vertailu käy näppärästi.

Sinua saattaisi kiinnostaa

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

Kiinnostuitko tai heräsikö sinulle kysymyksiä?

Jätä yhteydenottopyyntö, kerromme sinulle mielellämme Toimialatilastosta ja sen hyödyntämisestä omassa työssäsi.

Haluan lisätietoja tai tilata toimialatilaston