Tilinpäätösanalyysi

Ti­lin­pää­tö­sa­na­lyy­si - perustyökalu yri­ty­sar­vioin­tiin

Tilinpäätösanalyysin avulla selviää, mitä asioita yrityksen tilinpäätösestä tulisi huomioida sekä miten tärkeimpiä tunnuslukuja tulkitaan. Tilinpäätösanalyysin avulla selviää myös, mitkä taloudelliset päätökset ovat olleet kannattavia ja mitkä eivät.

Yrityksen tilinpäätösanalyysi on johdon perustyökalu oman yrityksen, asiakkaan, kilpailijan ja kumppanin arviointiin. Tilinpäätösanalyysi antaa olennaista ja luotettavaa informaatiota päätöksenteon tueksi.

Tilinpäätösanalyysissä tarkastelun kohteena oleva yritys on analysoitu puolestasi ja näet nopeasti yhdestä raportista yrityksen luokituksen ja taloudelliset tiedot. Tilinpäätösanalyysissä hyödynnetään myös Alma Talentin yritysluokitusta, joka tiivistää yrityksen toimintaedellytykset yhteen numeroarvosanaan. 

Ti­lin­pää­tö­sa­na­lyy­sin tun­nus­lu­ku­pat­te­ris­to kattaa yli 50 lukua

Tilinpäätösanalyysin tunnuslukupatteristo kattaa neljän vuoden aikasarjana yli 50 tunnuslukua: toiminnan laajuuden, tehokkuuden, kannattavuuden, käyttöpääoman, rahoitusrakenteen, pääoman tuoton sekä maksuvalmiuden yleisimmin käytetyt tunnusluvut. Tilinpäätösanalyysistä näet myös yrityksen tunnuslukuarvot verrattuna toimialan keskimääräisiin lukuihin. 

Tilinpäätösanalyysi sisältää tilinpäätöksen lisäksi myös tilinpäätöksen sanallisen tulkinnan. Luokituspisteet on esitetty 5 vuoden aikasarjana kokonaiskuvan saamiseksi. 

Ti­lin­pää­tö­sa­na­lyy­sin sisältökuvaus

  • yrityksen luokitus historiatietoineen (sisältää luokituksen osa-alueittain) 
  • yrityksen perustiedot 
  • tilinpäätösperusteiset tunnusluvut 4 tilikaudelta 
  • tuloslaskelma oikaistuna 
  • tase oikaistuna 
  • kassavirtalaskelma 
  • vertailu toimialaan 
  • tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 
  • tulkintaohjeet ja selitykset 
  • tunnuslukugrafiikka. 

Tilinpäätösanalyysi perustuu yrityksen tilinpäätökseen ja liitetietoihin. Tilinpäätökset oikaistaan Yritystutkimus ry:n ohjeiden mukaan. 

Tutustu Tilinpäätösanalyysin malliraporttiin.

Tilaa tilinpäätösanalyysi haluamastasi yrityksestä ja selvitä, mitkä taloudelliset päätökset ovat olleet kannattavia ja mitkä eivät. Tilinpäätösanalyysin hinta on 135 €.

Analysaattori yritysjohdolle

Tilinpäätösanalyysit aina saatavillasi

Jos hyödynnät tilinpäätösanalyysejä usein työssäsi, saattaisi Analysaattori olla työkalu juuri sinulle. Analysaattorissa on kattavat tiedot suomalaisista yrityksistä ja toimialoista. Jokaisesta yrityksestä on tarjolla myös tilinpäätösanalyysi.

Sinua saattaisi kiinnostaa

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

Kiinnostuitko tai heräsikö sinulle kysymyksiä?

Jätä yhteydenottopyyntö, kerromme sinulle mielellämme Tilinpäätösanalyysistä ja sen hyödyntämisestä omassa työssäsi.

Haluan lisätietoja tai tilata Tilinpäätösanalyysin