Alma Insights – Oikea tieto oikeaan aikaan

Yritysten riskienhallinta – keskeiset prosessit ja työkalut

09.07.2024 15:54

Riskienhallinta on kriittinen prosessi, joka auttaa yrityksiä tunnistamaan, arvioimaan ja hallitsemaan liiketoimintaan kohdistuvia riskejä. Yksi yleisesti käytetty standardi riskienhallinnan prosessiin on AS/NZS 4360:2004, joka määrittelee seitsemän vaihetta, joista kolme keskeistä ovat riskien tunnistaminen, analysointi ja priorisointi. Nämä vaiheet muodostavat riskien arvioinnin ja hallinnan ytimen.

1. Riskien tunnistaminen

Riskien tunnistaminen on ensimmäinen vaihe, jossa kartoitetaan kaikki mahdolliset riskit, jotka voivat vaikuttaa yrityksen toimintaan. Tämä vaihe sisältää:

 • Säännölliset tarkastukset: Säännölliset katselmukset ja auditoinnit auttavat tunnistamaan uusia riskejä ja varmistamaan, että aiemmin tunnistetut riskit ovat edelleen relevantteja.
 • Monipuoliset tietolähteet: Riskien tunnistaminen perustuu monipuoliseen tiedonhankintaan, joka sisältää sekä sisäiset että ulkoiset lähteet. Sisäisiä lähteitä voivat olla työntekijöiden raportit ja sisäiset tarkastukset, kun taas ulkoisia lähteitä voivat olla markkina-analyysit ja toimialaraportit.

2. Riskien Analysointi

Tunnistettujen riskien analysointi on prosessi, jossa arvioidaan riskien todennäköisyyttä ja vaikutuksia. Tähän vaiheeseen kuuluvat:

 • Kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset analyysit: Kvantitatiivisissa analyyseissä käytetään tilastollisia menetelmiä ja malleja riskien todennäköisyyden ja vaikutusten arvioimiseksi. Kvalitatiiviset analyysit perustuvat asiantuntija-arvioihin ja skenaariotyöskentelyyn.
 • Riskimatriisit: Riskimatriiseja käytetään riskien visuaaliseen arviointiin. Matriisi auttaa määrittämään riskien todennäköisyyden ja vaikutuksen asteikolla, mikä helpottaa riskien vertailua ja priorisointia.
 • Skenaarioanalyysit: Skenaarioanalyysissä luodaan erilaisia mahdollisia tulevaisuuden skenaarioita ja arvioidaan, miten erilaiset riskit vaikuttavat näissä tilanteissa. Tämä auttaa yrityksiä varautumaan eri mahdollisuuksiin ja suunnittelemaan ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä.

3. Riskien Priorisointi

Riskien priorisointi tarkoittaa tunnistettujen ja analysoitujen riskien järjestämistä tärkeysjärjestykseen. Tämä vaihe auttaa keskittymään niihin riskeihin, joilla on suurin vaikutus liiketoimintaan.

 • Riskin suuruuden arviointi: Riskien suuruuden arvioinnissa käytetään riskimatriiseja, jotka yhdistävät riskien todennäköisyyden ja vaikutuksen. Tämä auttaa tunnistamaan, mitkä riskit vaativat välitöntä huomiota ja mitkä voidaan käsitellä myöhemmin.
 • Riskin hyväksyttävyys: Arvioidaan, mitkä riskit ovat hyväksyttäviä ja mitkä vaativat toimenpiteitä. Tämä perustuu yrityksen riskinottohalukkuuteen ja siihen, miten vakavia seurauksia riskeillä voi olla.
 • Toimenpiteiden priorisointi: Määritellään, mitkä riskienhallintatoimenpiteet ovat tärkeimpiä ja kiireellisimpiä. Tämä auttaa kohdentamaan resurssit tehokkaasti ja varmistamaan, että kriittisimmät riskit käsitellään ensin.

Työkalut ris­kien­hal­lin­taan

Yritysten riskienhallinta vaatii tehokkaita työkaluja ja ajantasaista tietoa, jotta riskit voidaan tunnistaa, analysoida ja priorisoida oikein. Alma Insights tarjoaa useita ratkaisuja, jotka auttavat yrityksiä kaikissa riskienhallinnan vaiheissa.

DOKS-palvelu

DOKS-palvelu on suunniteltu erityisesti KYC (Know Your Customer) -prosessin tukemiseen ja rahanpesulain velvoitteiden hoitamiseen. Palvelu tarjoaa seuraavia hyötyjä:

 • Asiakastietojen automaattinen päivitys ja tarkastus: DOKS automatisoi asiakkaiden taustatietojen tarkistamisen ja varmistaa, että tiedot ovat aina ajan tasalla. Tämä auttaa tunnistamaan mahdolliset riskit nopeasti ja vähentää virheiden määrää.
 • Riskejä ennakoiva analyysi: Palvelu käyttää kehittyneitä analytiikkatyökaluja ennakoimaan asiakkaiden riskiprofiileja ja havaitsemaan epäilyttävää toimintaa ajoissa. Tämä auttaa yrityksiä vähentämään taloudellisia ja maineeseen kohdistuvia riskejä.

Lue lisää DOKS-palvelusta

Yrityshaku

Yrityshaku tarjoaa kattavan tietokannan kaikista suomalaisista yrityksistä, mikä on korvaamaton apu riskienhallinnassa. Sen keskeisiä ominaisuuksia ovat:

 • Tilinpäätöstiedot ja viralliset asiakirjat: Yrityshaku tarjoaa pääsyn yritysten tilinpäätöksiin, kaupparekisteritietoihin ja muihin virallisiin asiakirjoihin. Tämä mahdollistaa liikekumppaneiden ja kilpailijoiden taloudellisen vakauden arvioinnin tarkasti.
 • Taustaselvitykset: Palvelu auttaa tekemään kattavia taustaselvityksiä liikekumppaneista, mikä on olennaista riskien tunnistamisessa ja analysoinnissa. Tämä varmistaa, että yhteistyö on turvallista ja perustuu luotettaviin tietoihin.

Tutustu Yrityshakuun

Analysaattori

Analysaattori tarjoaa syvällistä data-analyysia ja markkinatietoa, jotka tukevat yritysten päätöksentekoa ja riskienhallintaa. Sen hyötyjä ovat:

 • Markkina- ja talousanalyysi: Analysaattori tarjoaa ajantasaista ja historiallista dataa markkinatrendeistä, talousindikaattoreista ja kilpailijoiden toiminnasta. Tämä auttaa yrityksiä tekemään tietoon perustuvia päätöksiä ja ennakoimaan markkinoiden muutoksia.
 • Riskien vaikutusten arviointi: Työkalu auttaa arvioimaan, miten eri riskit vaikuttavat yrityksen liiketoimintaan, ja priorisoimaan ne sen mukaan. Tämä parantaa riskienhallintastrategioiden suunnittelua ja toteutusta.

Lue Analysaattorista

Aiheeseen liittyvää