B2B-myynnille

Alman yri­tys­tie­to­kan­ta – löydä yritykset ja päättäjät

01.02.2024 12:12

Alman yritystietokanta on Suomen laadukkaimpia yritys- ja päättäjädataa sisältäviä tietokantoja. Se sisältää kaikkien suomalaisten yritysten perustiedot, lukuisia yrityksiä koskevia signaaleita sekä todellisten päättäjien tiedot yhteystietoineen.

Yri­tys­tie­to­kan­ta johdon, talouden ja myynnin tarpeisiin

Strategisen suunnittelun, prosessien optimoinnin ja riskienhallinnan kulmakivenä toimii kattava ja syvällinen ymmärrys liiketoimintaympäristöstä. Alman yritystietokanta tarjoaa juuri tämän – syvällisen tiedon eri toimialoista ja sidosryhmistä, joka auttaa yritysjohtoa navigoimaan monimutkaisessa liiketoimintamaailmassa. Myynnin osalta tietokanta tarjoaa arvokasta tietoa prospektointiin, auttaen myyjiä tunnistamaan potentiaaliset asiakkaat ja ymmärtämään paremmin kohdeyritysten tarpeita ja haasteita.

Yritystietokantamme sisältää kattavasti yritysten tietoja kuten

  • Perustiedot (esim. y-tunnus, toimialaluokat, yhtiömuoto, konsernitiedot)
  • Taloustiedot (esim. tilinpäätökset ja tunnusluvut)
  • Signaalit (esim. rekrytoinnit, yrityskaupat, päättäjämuutokset, uutiset)
  • Riskiluokitukset (esim. maksuviiveet ja riskisyys)

Ainutlaatuista yritysten päättäjätietoa

Keräämme ainoana toimijana Suomessa yritysten todellisten päättäjien tietoja. Keskitymme keräämään yritysten henkilöstön tietoja kun kilpailijat monesti korostavat päättäjien tietoina ainoastaan hallitusten jäsenten ja täysin ylimmän johdon yhteystietoja. Meidän päättäjädataamme hyödyntävät erityisesti myyjät, jotka voivat ottaa suoraan yhteyden oikeasta asiasta päättävään henkilöön.

Keräämme yritysten päättäjistä seuraavia tietoja:

  • Nimi
  • Titteli
  • Vastuualue
  • Puhelinnumero
  • Sähköposti

Lue lisää päättäjädatasta - Laadukas B2B-päättäjädata

Kaikkisuomalaiset yritykset
Yli 275 000todellisen päättäjän tiedot
Yli 18 000uutta päättäjää vuosittain

Tutustu palveluihin, joissa hyödynnetään yritys- ja päät­tä­jä­da­taam­me:

Analysaattori

Analysaattori

Analysaattorin kovinta ydintä on sieltä löytyvä data. Dataa kerätään useista eri tietolähteistä ja se koostetaan helposti tarkasteltavaan muotoon. Dataa myös jalostetaan esimerkiksi oikaistujen tilinpäätösten muodossa. Analysaattori soveltuu yritys- ja talousjohdolle sekä B2B-myyntiorganisaatiolle.

Tietohuoltoratkaisut

Tietohuollolla tarkoitetaan CRM-järjestelmässä olevien asiakastietojen jatkuvaa, automaattista päivitystä. Tietohuollon avulla asiakasrekisterin päivitys, rikastaminen ja ylläpito on helppoa ja se auttaa säilyttämään asiakasrekisterin arvon.

kohderyhmähaku

Kohderyhmähaku

Kohderyhmähaku on B2B-myynnin ja markkinoinnin ammattilaisille suunnattu työkalu, jonka avulla kohderyhmien suunnittelu, rajaus ja lataaminen on helppoa ja nopeaa. Kohderyhmähaku soveltuu tehokkaaseen myynnin ja markkinoinnin kohderyhmien suunnitteluun ja poimintaan telemarkkinointia tai suorapostituksia varten.

Yrityshaku

Yrityshaku tarjoaa tehoa asiakkaan tuntemiseen ja ris­kien­hal­lin­taan. Palvelusta löydät kaikki viralliset yritysasiakirjat, kuten kaupparekisterin asiakirjat ja tilinpäätökset. Yrityshaun kautta saat myös luottotietorapotit, maksuviivetietoja sekä maksukäyttäytymistietoja.

Aiheeseen liittyvää