Alma Talentin tunnuslukuopas

Taseen loppusumma

Mitä taseen loppusumma tarkoittaa

Taseen loppusumma kuvaa yritykseen sitoutuneen pääoman määrää. Taseen loppusumma on yhtä kuin yhtiön varat ja toisaalta se on myös oman ja vieraan pääoman summa. Yrityksen liiketoiminnan laajentuessa myös sitoutuneen pääoman määrä kasvaa. Yrityksien liiketoiminnan laajuutta ja pääoman sitovuutta voidaan vertailla taseen loppusumman avulla. Taseen loppusumma muodostuu korkeaksi pääomavaltaisilla aloilla, kuten teollisuudessa.

Alma Talent Analysaattori

Seuraa yritysten taloudellista kehitystä Analysaattorissa

Kun haluat vertailla yritysten taloudellisia tunnuslukuja tarkemmin, tutustu Analysaattoriin. Palvelun avulla voit mm. seurata yrityksissä tapahtuvia muutoksia, vertailla listan yrityksiä muihin yritysryhmiin tai tiettyyn toimialaan.