Alma Talentin tunnuslukuopas

Bruttotulos

Mitä bruttotulos tarkoittaa

Mikro- tai pienyritys voi julkistaa tuloslaskelmansa bruttotuloksella alkavana.

Laskusääntö

  • Bruttotulos = Liikevaihto +/- valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos + valmistus omaan käyttöön + liiketoiminnan muut tuotot - materiaalit ja palvelut

Katso myös liikevaihto.

Tulkinta

Bruttotulos kertoo yrityksen euromääräisen kannattavuuden edellä mainittujen erien jälkeen.

Bruttotuloksella alkava tuloslaskelma piilottaa yrityksen liikevaihdon, jolloin toiminnan varsinainen volyymi ei tule esille. Esimerkiksi 1 miljoonan euron ja 10 miljoonan euron liikevaihdon yrityksillä voi olla sama bruttotulos.

Toimintokohtaisessa tuloslaskelmassa bruttotulosta laskettaessa liikevaihdosta ja liiketoiminnan muista tuotoista vähennetään hankinnan ja valmistuksen kulut.

Huomioitavaa

Katso myös myyntikate.

Alma Talent Analysaattori

Seuraa yritysten taloudellista kehitystä Analysaattorissa

Kun haluat vertailla yritysten taloudellisia tunnuslukuja tarkemmin, tutustu Analysaattoriin. Palvelun avulla voit mm. seurata yrityksissä tapahtuvia muutoksia, vertailla listan yrityksiä muihin yritysryhmiin tai tiettyyn toimialaan.