Ulos­ot­to­ve­lal­li­sia noin 259 000 vuoden 2023 lopussa

29.04.2024 09:54

Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2023 lopussa ulosottovelallisia oli 12 % vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Ulosottovelallisia oli vuoden 2023 lopussa 259 135 ja heidän ulosottovelkansa oli yhteensä 7,3 miljardia euroa. Koko vuoden 2023 aikana ulosottovelallisia oli yhteensä 573 798.

Keskeisiä poimintoja

  • Ulosottovelallisista oli vuoden 2023 lopussa luonnollisia henkilöitä 91 %, ja heillä oli keskimäärin 27 013 euroa velkaa henkilöä kohden. Oikeushenkilöillä velkaa oli keskimäärin 44 070 euroa henkilöä kohden.
  • Vuoden 2023 ulosottovelallisista oli miehiä 61 % ja naisia 39 %. Naisten osuus ulosottovelallisista on noussut 4 prosenttiyksikköä vuodesta 2008.
  • Pääasiallisen toiminnan mukaan ulosottovelallisista suurin osa oli työllisiä (52 %) tai työvoiman ulkopuolella olevia (31 %).
  • Suurin velkakertymä velallista kohden vuoden 2023 lopussa oli eläkeläisillä, noin 31 000 euroa.

Luonnollisilla henkilöillä keskimäärin 27 000 euroa ulosottovelkaa

Kaikista vuoden 2023 ulosottovelallisista luonnollisia henkilöitä oli 91 %, ja velallisista, joilla oli vireillä olevia ulosottoasioita vuoden lopussa, luonnollisia henkilöitä oli 94 %. Luonnollisilla henkilöillä oli velkaa vuoden lopussa keskimäärin 27 013 euroa henkeä kohden, joka oli 2 033 euroa enemmän kuin vuonna 2022. Vastaavasti oikeushenkilöillä oli velkaa keskimäärin 44 070 euroa, 2 366 euroa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Yksittäiset suuret velkamäärät voivat vaikuttaa vuosikeskiarvoihin.

Kaikilla ulosottovelallisilla oli vuoden 2023 lopussa vireillä keskimäärin 3,4 ulosottoasiaa, 0,5 asiaa vähemmän kuin edellisvuonna. Ulosottoasian vireilläolo päättyy, kun velka on maksettu tai kun ulosottomies toteaa perinnälle esteen.

Vuoden 2023 alusta lähtien ulosoton suojaosuutta korotettiin ja vapaakuukausia lisättiin lakimuutoksella. Korkeammalla suojaosuudella velalliselle jäävän rahamäärän osuus kasvaa palkkaa ulosmitattaessa. Kun ulosmittaukseen saadaan kuukausittain vähemmän rahaa kuin aiemmin, velallisen ulosotosta pois pääseminen kuitenkin hidastuu.

Tietoja ulosottoasioiden lajista ei julkisteta enää vuoden 2022 jälkeen. Vuodet 2008–2022 käsittävä taulukko asioiden lajista löytyy Tilastokeskuksen arkistokannasta.

Miehillä ja iäkkäämmillä enemmän ulosottovelkaa

Vuonna 2023 ulosottovelallisista miehiä oli 61 % ja naisia 39 %. Osuudet ovat pysytelleet lähivuosina samoina, mutta vuodesta 2008 lähtien tarkasteltuna naisten osuus on noussut 4 prosenttiyksikköä. Vuoden 2023 lopussa miehillä oli ulosottovelkaa keskimäärin 27 400 euroa ja naisilla 19 200 euroa. Miehillä oli vireillä keskimäärin 7,9 ja naisilla 8,1 ulosottoasiaa vuoden lopussa.

Kymmenvuotisikäryhmittäin tarkasteltuna eniten velkaa keskimäärin vuoden lopussa oli 65–74-vuotiailla, 40 200 euroa. Lähes yhtä paljon ulosottovelkaa oli ikäryhmässä 55–64, 38 900 euroa. Nuorempiin ikäluokkiin siirryttäessä keskimääräisen velan määrä väheni pysyen kuitenkin useissa kymmenissä tuhansissa. Pienempiä velkamääriä oli 15–24-vuotiailla, noin 3 400 euroa, ja alle 15-vuotiailla, 860 euroa.

Eläkeläisillä suurin velkakertymä henkilöä kohden

Suurin osa ulosottovelallisista oli vuonna 2023 työllisiä, noin 239 000 henkilöä eli 52 % kaikista ulosottovelallisista. Toiseksi suurin velallisten ryhmä oli työvoiman ulkopuolella olevat, noin 141 000 velallista, eli 31 % kaikista ulosottovelallisista. Työllisten ulosottovelallisten määrä on ollut kasvusuunnassa vuosina 2022 ja 2023. Vuoden 2023 ulosottovelallisista oli työttömiä 16 %, eläkeläisiä 15 % ja opiskelijoita tai koululaisia 7 %.

Suurin ulosottovelan kertymä velallista kohden (pl. tuntemattomat) oli eläkeläisillä, joiden ulosottovelka oli vuoden lopussa noin 31 000 euroa per henkilö. Seuraavaksi suurin kertymä oli työllisillä, noin 27 000 euroa. Vuoden 2023 lopussa noin 12 600 opiskelijalla tai koululaisella oli avointa ulosottovelkaa, keskimäärin 7 730 euroa.

Lähde ja lisätietoja: Tilastokeskus.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää