Kor­rup­tion­vas­tai­sen strategian toi­men­pi­deoh­jel­ma päivitetään

18.06.2024 17:53

Oikeusministeriö on asettanut valmistelu- ja ohjausryhmän korruptionvastaisen toimenpideohjelman päivittämistä ja seurantaa varten. Tavoitteena on ehkäistä ja vähentää korruptiota, edistää korruption ilmituloa ja kehittää korruption torjuntaa.

Valtioneuvosto päätti maaliskuussa korruptionvastaisen strategian ja sitä tukevan toimenpideohjelman päivittämisestä. Strategiaa koskevaa periaatepäätöstä päivitetään soveltuvin osin, mutta korruption torjunnan tavoitteet ja kehittämiskohteet pysyvät ennallaan. Keskeistä on siten parantaa viranomaisyhteistyötä, lisätä korruptiotietoisuutta ja hallinnon läpinäkyvyyttä, tehostaa korruption paljastumista, kehittää lainsäädäntöä ja edistää tutkimusta.

Vuosille 2024–2027 laadittava toimenpideohjelma valmistellaan pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman ja korruptionvastaisen strategian painopisteiden mukaisesti. Valmistelussa otetaan huomioon myös EU:n korruption torjunnan tavoitteet, kansainväliset suositukset sekä kansalliset näkökohdat ja korruption riskialueet.

Lähde ja lisätietoja: oikeusministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää