TE-palvelut 2024 -uudistus: Työllisyyden ja yrittäjyyden mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä linjasi työl­li­syy­sa­luei­den muodostamisesta

16.02.2024 08:40

Työllisyyden ja yrittäjyyden ministeriryhmä käsitteli 15.2.2024 valtioneuvoston päätöksentekomenettelyssä olevien neljän alueen tilannetta.

Päätöksentekomenettely koskee Keski-Pohjanmaan työllisyysalueen muodostamista, Valkeakosken kaupungin liittämistä Tampereen seudun työllisyysalueeseen, Kaskisten kaupungin liittämistä Pohjanmaan työllisyysalueeseen ja Suupohjan työllisyysalueen muodostamista. 

Valtioneuvoston päätöksentekomenettely on käynnissä, koska näillä alueilla tai kunnissa ei ole saatu sovittua lainsäädännön edellytykset täyttävistä työllisyysalueista.

Työ- ja elinkeinoministeriö on kuullut edellä mainittujen alueiden kuntia päätösluonnoksista ja huomioinut kuulemisen perusteella saadut lausunnot. 

Valtioneuvosto tekee päätökset työllisyysalueen muodostamisesta tai kunnan kuulumisesta työllisyysalueeseen helmikuussa 2024 pidettävässä valtioneuvoston istunnossa. Asiasta tiedotetaan istunnon yhteydessä.

TE-palvelut siirtyvät kunnille 1.1.2025. Uudistuksen tavoitteena on palvelurakenne, joka edistää parhaalla mahdollisella tavalla työntekijöiden nopeaa työllistymistä ja lisää työ- ja elinkeinopalvelujen tuottavuutta, saatavuutta, vaikuttavuutta ja monipuolisuutta. Uudistuksessa huomioidaan palvelujen yhdenvertainen saatavuus.

Lähde ja lisätietoja: työ- ja elinkeinoministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää