Puutteita rakennustyön valvonnassa – sakkoja työ­tur­val­li­suus­ri­kok­ses­ta

20.06.2024 07:44

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi rakennusalalla toimineen yhtiön työnjohtajan 15 päiväsakon sakkorangaistukseen työturvallisuusrikoksesta. Käsiteltävänä oli syyskuussa 2021 Helsingin Kumpulassa yhteisellä rakennustyömaalla tapahtunut työtapaturma ja sen tutkinnassa havaitut puutteet työssä käytetyissä telineissä ja työn valvonnassa.

Kyseisellä työmaalla tehtiin rakennuksen huoltomaalaustyötä. Maalaustyö oli tarkoitus suorittaa ns. nivelpuominostimella/kuukulkijalla. Tapaturman sattuessa työkohteena oli kadunpuolella oleva varastorakennus, jota ei pystytty maalaamaan kuukulkijan avulla kapean jalkakäytävän ja pysäköityjen autojen takia. Maalari käytti tämän vuoksi työssä toista työnantajan työtelinettä. Telineeltä poistuessaan maalari putosi alas maahan noin 1,2–1,5 metrin korkeudelta ja loukkaantui.

Työmaan työnjohtaja ei ollut käynyt työmaalla kyseisenä työpäivänä ennen maalaustyön alkamista. Telineessä ei ollut askelmallista kulkutietä eli turvallista nousureittiä telineelle.

Työnantajan tulee varmistaa, että työ voidaan tehdä suunnitellulla tavalla

Käräjäoikeus katsoi, että työnjohtajan olisi tullut valvoa työmaalla työntekoa ja mahdollistaa suunniteltu kuukulkijan käyttö työmaalla tai valita työntekijän käyttöön kyseiseen työhön ja työolosuhteisiin sopiva ja turvallinen työväline. Nyt työntekijä oli pysäköityjen autojen vuoksi joutunut itse tekemään ratkaisun työnteon jatkamisesta telineellä, jonka käyttö ei ole ollut turvallista.  Työnjohtaja oli siten laiminlyönyt velvollisuuden huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä.

”Työnantajan tulee tarkkailla työturvallisuuden tilaa ja työtapojen turvallisuutta. Tarkkailuvelvoite edellyttää, että ennen työvaiheen aloittamista varmistetaan, että työ voidaan myös tosiasiassa toteuttaa suunnitellulla tavalla”, kertoo juristi Petra Leinonen Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta.

Helsingin käräjäoikeuden tuomio, asianumero R 23/4735. Tuomio ei ole tiedotteen julkaisuhetkellä lainvoimainen.

Lähde: aluehallintoviraston tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää