Valtion henkilöstön määrä kasvoi eniten tur­val­li­suusa­lal­la

20.06.2024 07:28

Valtiolla työskenteli vuonna 2023 noin 82 000 henkilöä. Määrä kasvoi noin kaksi prosenttia vuotta aiemmasta, ja kasvusta valtaosa suuntautui turvallisuusalalle. Työvoimakustannusten osuus valtion menoista on kuitenkin laskussa.

Julkisella sektorilla työskentelee kaikkiaan noin 682 000 henkilöä, josta valtion henkilöstön osuus on 12 prosenttia. Kaikista palkansaajista noin kolme prosenttia on töissä valtiolla. Valtion työvoimakustannukset olivat viime vuonna noin 5,4 miljardia euroa. Luku on 6,5 prosenttia valtion menoista ja kaksi prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta. Työvoimakustannusten osuus valtion menoista laski 1,4 prosenttiyksikköä vuoteen 2022 verrattuna.

Turvallisuusala suurin työllistäjä valtiolla

  • Valtion henkilöstöstä noin 40 prosenttia työskentelee turvallisuussektorilla (Puolustusvoimat, rajavalvonta, poliisi, Rikosseuraamuslaitos).
  • Toiseksi suurin henkilöstömäärä on elinkeinotoiminnan palveluissa (ELY-keskukset, Maanmittauslaitos, Traficom), jossa työskentelee 11,9 prosenttia henkilöstöstä.
  • Vakuutus- ja rahoituspalveluiden tehtäväalueella (Verohallinto, Tulli) työskentelee 10,2 prosenttia henkilöstöstä.
  • Noin 7 prosenttia henkilöstöstä työskentelee ministeriötasolla, mukaan lukien eduskunta.
  • Valtion henkilöstömäärä kasvoi, ja myös eläköityvien määrä on nousussa.

Vuoteen 2022 verrattuna henkilöstömäärä valtiolla nousi noin 1 700 henkilöllä, eli noin 2 prosenttia. Henkilöstömäärän kasvu oli suurinta turvallisuustoiminnan, elinkeinotoiminnan sekä sosiaali-, työnvälitys- ja terveyspalveluiden virastoissa. Niiden yhteenlaskettu henkilöstömäärän kasvu oli noin 70 prosenttia kaikesta henkilöstömäärän kasvusta. Henkilöstömäärä laski ministeriöissä tai niihin rinnastettavissa virastoissa sekä kulttuuripalveluiden virastoissa, kuten Kansallisarkistossa ja Museovirastossa. 

Valtion henkilöstöstä jää eläkkeelle seuraavan kymmenen vuoden aikana noin 23 000 henkilöä. Vanhuuseläköityminen on vuositasolla tasaista koko kuluvan vuosikymmenen. 

Henkilöstö entistäkin koulutetumpaa

Kolmella neljästä valtion työntekijästä on joko ylemmän korkeakouluasteen tai tutkijan koulutus (38%) tai alimman korkea-asteen tutkinto (36 %). Kymmenessä vuodessa ylemmän korkeakouluasteen tutkinnon suorittaneiden osuus on kasvanut lähes yhdeksän prosenttiyksikköä. Henkilöstöstä 91 prosenttia on virkasuhteessa ja 9 prosenttia on työsopimussuhteisia. 

Valtion henkilöstön kokonaistyötyytyväisyys sekä tyytyväisyys johtamiseen olivat hienoisessa nousussa edellisvuodesta. Valtion työtyytyväisyystutkimus uudistuu vuonna 2025, mikä voi vaikuttaa tulosten vertailtavuuteen tulevaisuudessa.

Lähde ja lisätietoja: valtiovarainministeriön uutinen.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää