Hallitus esittää poliisin tie­don­han­kin­ta­kei­noi­hin muutoksia

18.11.2022 07:00

Poliisilain säännöksiä salaisista tiedonhankintakeinoista ja etsintäkuulutetun kiinniottamisesta on määrä ajanmukaistaa ja selventää. Hallitus antoi esityksensä eduskunnalle 17.11.2022.

Lakiesitys liittyy hallituksen aiemmin eduskunnalle antamaan esitykseen pakkokeinolain ja esitutkintalain muuttamisesta. Kokonaisuuden tavoitteena on rikostutkinnan tehostaminen.

Etsintäkuulutetun kiinniottamista koskevaa sääntelyä selvennettäisiin niin, että se kattaisi myös muun kuin etsintäkuulutetun henkilön, jonka tuomioistuin on määrännyt noudettavaksi tuomioistuimeen, vangittavaksi tai otettavaksi säilöön.

Tie­don­han­kin­ta­kei­no­ja voitaisiin käyttää nykyistä useamman rikoksen estämisessä

Poliisi voisi käyttää peiteltyä tiedonhankintaa tietoverkossa rikosten ennalta estämisessä. Peitelty tiedonhankinta tarkoittaa lyhytkestoista tiedonhankintaa, jossa poliisi voi käyttää vääriä, harhauttavia tai peiteltyjä tietoja.

Lupaa telekuuntelulla ja televalvonnalle ei jatkossa rajoitettaisi vain tiettyihin, luvan hakemishetkellä tiedossa oleviin teleosoitteisiin ja telepäätelaitteisiin.

Ylimääräisen tiedon käyttö mahdollistettaisiin tiettyjen uusien, yli kahden vuoden enimmäisrangaistuksella rangaistavissa olevien rikosten selvittämisessä. Ylimääräisellä tiedolla tarkoitetaan telekuuntelulla, televalvonnalla, tukiasematietojen hankkimisella ja teknisellä tarkkailulla saatua tietoa, joka ei liity rikokseen, vaaran torjumiseen tai koskee muuta rikosta kuin sitä, jonka estämistä tai paljastamista varten tiedonhankintakeinoa on käytetty. Tietoa voisi käyttää esimerkiksi lahjuksen antamisen tai huumausainerikoksen selvittämisessä, jos ylimääräisen tiedon käyttämisellä olisi erittäin tärkeä merkitys rikoksen selvittämiselle.

Peitetoimintaa voitaisiin käyttää henkirikoksen estämiseen

Peitetoiminnan käyttö ei edellyttäisi nykyisenkaltaisia lisäedellytyksiä, jos tiedonhankinnalla estettäisiin henkirikos. Poliisi voisi käyttää peitetoimintaa yksittäisen henkirikoksen estämiseen. Peitetoiminnan käyttö ei edellyttäisi enää lisävaatimusta, jonka mukaan rikollisen toiminnan tulee olla suunnitelmallista, järjestäytynyttä, ammattimaista tai siihen liittyy ennakoitavissa olevaa jatkuvuutta tai toistuvuutta.

Lain on tarkoitus tulla voimaan noin puolen vuoden kuluttua siitä, kun se on vahvistettu.

Lisätietoja hankesivulta.

Lähde: sisäministeriön tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää