Op­pi­so­pi­mus­kul­jet­ta­ja putosi kuorma-auton lavalta elementtien purun yhteydessä – esihenkilölle sakkoja

02.04.2024 08:15

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi esihenkilönä toimineelle yhtiön hallituksen jäsenelle 20 päiväsakkoa työturvallisuusrikoksesta. Syyte kuolemantuottamuksesta hylättiin. Yhtiö sai 6 000 euron yhteisösakon. Rakennusyhtiön edustajia koskevat syytteet hylättiin.

Syytteet liittyivät toukokuussa 2021 Porvoossa yhteisellä rakennustyömaalla sattuneeseen työtapaturmaan, jossa kuljettaja putosi kuorma-auton lavalta, kun hän osallistui taloelementtien purkamiseen. Kuljettaja putosi, kun hän väisti kaatuvaa elementtiä, joka ei ollut siirtovuorossa, mutta jonka kiinnitys oli jo poistettu. Asennustyön opastajina toimivat paikalla olleet rakennusyhtiön asentajat. Paikalla ei ollut kummankaan yhtiön työnjohtoa. 

Syytteet koskivat perehdytystä, työn johtamista, työvaiheen suunnittelua, vaarojen arviointia, putoamissuojausta ja elementtityön toteutusta. Syytteen mukaan rakennusyhtiön vastuu tilanteessa oli perustunut joko päätoteuttajan asemaan tai siihen, että rakennusyhtiö oli ollut tilanteessa asennuksesta vastannut taho. Taloa rakennuttavat yksityishenkilöt olivat jättäneet nimeämättä rakennustyömaan päätoteuttajan.

Rakennusyhtiön osalta syyte koski työnjohtajaa, tehdaspäällikköä ja toimitusjohtajaa. Kuljetusyhtiön osalta syyte koski hallituksen jäsentä, joka oli myös kuljettajan esihenkilö. Yhtiöille vaadittiin myös yhteisösakkoa. Kaikki vastaajat kiistivät syyllisyytensä, ja rakennusyhtiö kiisti asemansa päätoteuttajana. 

Työnantajan on huolehdittava erityisesti kokemattoman työntekijän tur­val­li­suu­des­ta

Käräjäoikeus katsoi selvitetyksi, että elementin kaatuminen johtui siitä, että kuljettaja oli poikennut asennusjärjestyksestä vastoin ohjeistusta. Käräjäoikeus katsoi, että rakennusyhtiö ei ollut asiassa päätoteuttaja ja hylkäsi tällä perusteella kaikki rakennusyhtiön edustajia koskevat syytteet ja rakennusyhtiötä koskevan yhteisösakkovaatimuksen.

Kuljetusyhtiön osalta käräjäoikeus katsoi jääneen näyttämättä, että kuljettajan perehdytys olisi ollut riittämätön, mutta katsoi sen sijaan näytetyksi, että työnjohtoon ja valvontaan ei ollut kiinnitetty riittävästi huomiota. Käräjäoikeuden mukaan kuljettajaan, joka oli oppisopimusopiskelija, oli suhtauduttu kuin ammattitaitoiseen kuljettajaan ja se oli ollut virhearvio.

Käräjäoikeus katsoi Helsingin hovioikeuden ratkaisuun viitaten, että rakennusalalla on vuodesta 2016 lukien ollut tiedossa elementtien siirtelyyn liittyvä erityinen tapaturman vaara. Käräjäoikeuden mukaan kuljettajan esihenkilö oli laiminlyönyt velvollisuutensa huolehtia tarpeellisilla toimenpiteillä työntekijänsä turvallisuudesta ja terveydestä työssä sekä selvittää työhön liittyvät vaarat ja haitat ottaen huomioon kuljettajan kokemattomuus. Kuljetusyhtiö ei myöskään ollut informoinut rakennusyhtiötä kuljettajan kokemattomuudesta. 

Ele­ment­ti­kuor­man purkutyössä on erityinen tapaturman vaara

”Jokaisen elementtikuorman purkutyöhön osallistuvan työnantajan on tunnistettava työhön liittyvä erityinen tapaturman vaara. Työn vaarallisuus on tunnistettu alalla jo vuosia sitten ja se on ollut työsuojeluviranomaisen tehovalvonnan kohteenakin vuosina 2017 ja 2018,” huomauttaa työsuojelun lakimies Reeta Holmi Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden tuomio 26.3.2024, asianumero R 23/1060.

Lähde: aluehallintoviraston tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää