Joulukuussa 2023 konkursseja enemmän kuin vuoden 2009 finanssikriisin aikaan

18.01.2024 08:36

Tilastokeskuksen mukaan joulukuussa 2023 pantiin vireille 244 konkurssia, mikä on 22 konkurssia enemmän kuin edellisen vuoden joulukuussa. Joulukuussa henkilötyövuosien määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 1 571, mikä on 717 henkilötyövuotta enemmän kuin vuoden 2022 joulukuussa. Viimeisen 12 kuukauden aikana konkurssiin on haettu 3 315 yritystä, mikä on enemmän kuin 2009 finanssikriisin aikaan.

Keskeisiä poimintoja

  • Viimeisen 12 kuukauden aikana konkurssiin haettujen yritysten määrä on kasvanut suuremmaksi kuin vuoden 2009 finanssikriisin aikaan.
  • Viimeisen 12 kuukauden aikana konkurssiin haettujen yritysten määrä on vielä selvästi alemmalla tasolla kuin 1990-luvun lama-aikana, jolloin vireille pantujen konkurssien määrä oli enimmillään yli 700 konkurssia kuukaudessa.
  • Joulukuussa 2023 konkursseja laitettiin vireillle eniten muiden palveluiden, rakentamisen sekä kaupan toimialoilla. Muiden palveluiden toimialalla pantiin vireille 100 konkurssia, rakentamisen toimialalla 59 ja kaupan alalla 35 konkurssia.

Konkursseja enemmän kuin 2009 finanssikriisin aikaan

Joulukussa 2023 pantiin vireille yhteensä 244 konkurssia. Konkurssien määrä on ollut kasvussa usean kuukauden ajan. Marraskuussa viimeisen 12 kuukauden vuosimuutos ylitti vuoden 2009 finanssikriisin aikaan vireille pantujen konkurssien määrän.

Vuoden 2023 aikana haettiin konkurssiin 3 315 yritystä. Vaikka vuoden 2023 aikana hakemusten määrä lisääntyikin 25 % edellisvuoteen verrattuna, konkurssien määrä on silti huomattavasti pienempi kuin 1990-luvun lama-aikana. Pahimpaan lama-aikaan vuonna 1992 konkurssien määrä oli 7 391.

Konkurssiin haettuja yrityksiä oli vuonna 2023 eniten muiden palveluiden toimialla

Vuoden 2023 aikana laitettiin vireille yhteensä 3 315 konkurssia, eli neljänneksen enemmän kuin vuonna 2022. Konkurssiin haettuja yrityksiä oli eniten muiden palveluiden toimialalla, jossa oli 1 069 konkurssia ja näissä konkurssiuhan alla oli 5 051 henkilötyövuotta. Rakennusalalla taas haettiin vuoden 2023 aikana 782 yritystä konkurssiin ja näissä yrityksissä konkurssiuhan alla oli 4 018 henkilötyövuotta.

Lähde ja lisätietoja: Tilastokeskus.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää