Ilmoitettujen sek­su­aa­li­ri­kos­ten määrä kasvoi 22 % tammi–maaliskuussa 2024

18.04.2024 10:00

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen tietoon tuli vuoden 2024 tammi–maaliskuussa kaikkiaan 111 300 rikoslakirikosta. Tämä on 2,3 % enemmän kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan. Uuden seksuaalirikoslain mukaisia raiskauksia tuli tietoon 436. Ryöstöjä ilmoitettiin 583.

Keskeisiä poimintoja

  • Henkirikoksia tuli tietoon 25, mikä on 15 enemmän kuin vuoden 2023 tammi-maaliskuussa.
  • Seksuaalirikoslaki uudistui 1.1.2023.
  • Uuden lain mukaisesta seksuaalisesta ahdistelusta tehtiin 255 ilmoitusta, mikä on 15 tapausta enemmän kuin edellisvuonna. Teoista 82 tapahtui internetissä.
  • Seksuaalisen kuvan luvattomasta levittämisestä tehtiin 23 ilmoitusta. Teoista 21 tapahtui internetissä.

Tietoon tulleiden rais­kaus­ri­kos­ten määrä edellisvuoden tasolla

Seksuaalirikoksia ilmoitettiin vuoden 2024 tammi–maaliskuussa ennakkotietojen mukaan kaikkiaan 2 060, mikä on 380 enemmän kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan. Uusi seksuaalirikoslaki tuli voimaan 1.1.2023. Uuden lain mukaisia raiskauksia (raiskaus, törkeä raiskaus RL 20:1–2 §) kirjattiin 436, mikä on 174 tapausta enemmän kuin vuoden 2023 tammi–maaliskuussa. Lisäksi vanhan lain mukaisia raiskauksia kirjattiin 66, mikä on 166 tapausta edellisvuotta vähemmän.

Lapsenraiskauksia tuli tietoon 107, mikä on 52 tapausta edellisvuoden tammi-maaliskuuta enemmän. Seksuaalisesta kajoamisesta lapseen, lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, korvauksen tarjoamisesta nuoreen kohdistuvasta seksuaalisesta teosta ja lapsen houkuttelemisesta seksuaalisiin tarkoituksiin tehtiin yhteensä 520 ilmoitusta, mikä on 297 enemmän kuin vuoden 2023 tammi–maaliskuussa. Näistä rikoksista 297:ssä tekopaikka oli internet. Vanhan seksuaalirikoslain mukaisesta lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä kirjattiin 266 rikosilmoitusta, mikä on 58 tapausta vähemmän kuin edellisvuonna.

Tietokantaulukoihin on lisätty uuden lainsäädännön mukaisille nimikkeille omat tilastonimikkeet. Myös vanhan lain mukaisia rikoksia tulee vielä tilastoihin, sillä tilastointi perustuu pääosin teon tapahtumahetkellä voimassa olleeseen lainsäädäntöön.

Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset vähenivät 2,1 %

Henkeen ja terveyteen kohdistuvia rikoksia tuli tietoon vuoden 2024 tammi–maaliskuussa 9 800, mikä on 2,1 % edellisvuotta vähemmän. Henkirikoksia tuli tietoon 25, mikä on 15 enemmän kuin edellisvuonna. Henkirikoksen yrityksiä tuli tietoon 83, mikä on 11 vähemmän kuin vuonna 2023.

Pahoinpitelyjä tuli tietoon 9 300, mikä on 2,3 % vähemmän kuin edellisvuonna tammi–maaliskuussa. Yksityisasunnossa tapahtuneita pahoinpitelyjä tuli tietoon vajaat 4 400, mikä on 1,1 % edellisvuotta vähemmän. Yleisellä paikalla tapahtuneiden pahoinpitelyjen määrä väheni 7,2 %. Niitä tuli vuoden 2024 tammi–maaliskuun aikana tietoon 2 600.

Varkausrikoksia ilmoitettiin 6 % vähemmän

Vuoden 2024 tammi–maaliskuussa ilmoitettiin yhteensä 25 000 varkausrikosta. Tämä on vajaat 6 % vähemmän kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan. Varkausrikoksista noin puolet oli myymälävarkauksia. Niitä tuli tietoon 13 000, mikä on vajaat 2 % vähemmän kuin viime vuonna.

Ryöstörikoksia ilmoitettiin 583, mikä on 7,2 % edellisvuotta enemmän. Ryöstöistä törkeitä oli 128.

Petoksia (petos, lievä petos, törkeä petos) ilmoitettiin 11 100, mikä on runsaat 6 % edellisvuotta enemmän. Maksuvälinepetoksien määrä kasvoi 50 % Niitä ilmoitettiin 4 800.

Lähde ja lisätietoja: Tilastokeskus.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää