Hallitus esittää muutoksia työt­tö­myys­kas­sa­la­kiin

19.04.2024 07:01

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyyskassalakia, jotta työttömyyskassat voisivat jatkossa tarjota jäsenilleen tukea työllistymisessä.

Työttömyyskassalaissa (603/1984) työttömyyskassojen tehtäväksi on määritelty työttömyysturvalaissa (1290/2002) tarkoitetun ansioturvan ja siihen liittyvien ylläpitokorvausten järjestäminen jäsenilleen. Lisäksi työttömyyskassa toimeenpanee myös muualla lainsäädännössä sille toimeenpantavaksi määrättyjä etuuksia. Työttömyyskassa ei nykyisen lainsäädännön mukaan voi tarjota työvoimapalveluja. 

Muutoksilla työttömyyskassoille annettaisiin mahdollisuus tarjota jäsenilleen työllisyyttä tukevia palveluita. Työttömyyskassa voisi tarjota esimerkiksi työnvälitystä, tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita, asiantuntija-arviointeja sekä valmennuksia jäsentensä työllisyyden tukemiseksi. 

Työttömyyskassan tarjoamat palvelut olisivat yksityistä työvoimapalvelua, jolla ei korvata julkisia työvoima- ja yrityspalveluita. Palvelujen tarjoaminen ja palveluihin osallistuminen perustuisi vapaaehtoisuuteen. Palvelut rahoitettaisiin kassan omista varoista.  

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan kesällä 2024.

Lähde: sosiaali- ja terveysministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää