Tutkimus B2B-yritysten CRM:n käytöstä

Teimme tutkimuksen suomalaisten B2B-yritysten CRM:n käytöstä. Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa, miten suomalaiset organisaatiot hyödyntävät CRM-järjestelmiään, ja miten ulkopuolista dataa integroidaan tuottamaan arvoa osana myynnin toimintaa. Tavoitteena oli tuottaa tietoa liikejohdon tueksi.

Läpikäynti B2B-yritysten CRM-järjestelmien käyttöön ja ongelmakohtiin

Tutkimuksessa tarkastellaan suomalaisten B2B-yritysten CRM-järjestelmien käyttöä ja niiden hyödyntämisen haasteita. Tavoitteena oli selvittää, miten CRM-järjestelmiä käytetään, mitä järjestelmiä käytetään, ja mitä ongelmia niiden käytössä on kohdattu.

Erityisenä mielenkiinnon kohteena oli erilaiset haasteet ja ongelmat, joita yritykset kohtaavat CRM-järjestelmien käytössä. Suurimmat ongelmat liittyvät dataan. Erityisesti datan syöttämiseen ja puutteelliseen dataan liittyvät haasteet nousivat esiin.

Tutustu lisää tutkimukseen ja lataa se alla olevan lomakkeen kautta.

Sinua saattaisi kiinnostaa