Mitä tarkoittaa rahassa, jos asiakastiedot ovat väärin?

20.12.2022 15:18

Oletko tietoinen siitä, että huono asiakasdata maksaa sinulle jopa satoja tuhansia euroja. Tämä on helppo todistaa matemaattisesti. Otetaan esimerkki B2B-liiketoiminnasta, jonka myyntifunnelin matematiikka menee seuraavasti: 

Tietokannassamme on X kpl potentiaalisia asiakkaita. Ottaessamme asiakkaaseen yhteyttä saamme käynnistettyä myyntikeskustelun Y %:n kanssa. Myyntikeskustelut johtavat tarjouksen jättämiseen Z %:n todennäköisyydellä. Tarjouksiemme hit-rate on P %. Tarjouksiemme keskikoko on E euroa. Kokonaismyyntimme on siis (X x Y % x Z % x P % x E). 

Mitä negatiivisia vaikutuksia vanhentuneilla asia­kas­tie­doil­la on?

Yksi valitettavimmista vanhentuneen CRM-datan vaikutuksista on myyntien menetys. Kun yrityksellä on vanhentunutta tietoa asiakkaistaan, on vaikeaa kohdentaa ja tavoittaa potentiaalisia ostajia tehokkaasti. Esimerkiksi jos yrityksen CRM-järjestelmässä on väärät yhteystiedot asiakkaasta, tekee se markkinointimateriaalin tai liidin seuraamisen mahdottomaksi. Tämä voi johtaa tilaisuuksien menetykseen ja myynnin vähenemiseen.

Lue myös: Paljon yrityksissä tapahtuu muutoksia vuoden aikana

Lisäksi menetettyjen myyntien lisäksi vanhentunut CRM-data voi johtaa asiakastyytymättömyyden lisääntymiseen. Kun yrityksellä on vääriä tietoja asiakkaistaan, se voi tarjota heille huonoa palvelua tai tehdä päätöksiä, jotka eivät edistä asiakassuhdetta. Esimerkiksi yritys voi lähettää markkinointimateriaaleja väärään osoitteeseen tai tehdä tarjouksia, jotka eivät ole asiakkaan tarpeisiin liittyviä. Tämä voi johtaa asiakkaiden turhautumiseen ja tyytymättömyyteen, mikä voi vahingoittaa yrityksen mainetta ja johtaa myynnin vähenemiseen.

Lisäksi vanhentuneen CRM-datan haitalliset vaikutukset yritykselle voivat olla myös lakisääteisiä. Esimerkiksi monet maat säätelevät tiukasti henkilötietojen keräämistä ja käyttöä, ja yritykset voivat joutua päivittämään sekä poistamaan vanhentuneita tietoja noudattaakseen näitä lakeja. GDPR laki on yksi suurimmista muutoksista, joka vaikuttaa yrityksien tietojenkäsittelyyn arjessa.

Lue myös: Johda myyntiä tehokkaasti CRM:n datalla

Parempi laatu, parempi tulos

Ja nyt takaisin laskelmaesimerkkiin. Otetaan oletuksena, että yrityksellä on 5000 potentiaalisen asiakkaan tiedot, joiden kanssa saa avattua keskustelun 40% todennäköisyydellä, jätettyä tarjouksen 25% todennäköisyydellä ja keskikauppa on 5000€ eli 5000 x 30% x 25% x 20 % x 5000 € = 375 000 €

Jos asiakasrekisterin laatua saadaan parannettua niin, että keskustelu saadaan avattua 40% henkilöistä on tuleva tuotto 5000 x 40% x 25% x 20 % x 5000 € = 500 000 €.

Tai asiakkaalle voidaan tuoda laadukkaampia ratkaisuja, jotka nostavat tarjousprosenttia muutaman prosenttiyksikön niin yhtälö näyttää tältä 5000 x 30% x 25% x 22 % x 5000 € = 412 500 €

Kokemuksemme pohjalta uskomme, että hyvän datan ansiosta myös tekemisen laatu – enemmän keskusteluja, parempi tarjooman osuminen, isommat tarjoukset, parempi hit-rate, parempi kate – paranee.

Varmaan arvaatte, mitä tulokselle tapahtuu, kun tämäkin ulottuvuus otetaan huomioon. No, kasvaahan se!

Alma auttaa taklaamaan CRM:n haasteita

Oli tavoitteesi mikä tahansa – haluat vaikkapa vain huolehtia oman asiakaskuntasi tietojen ajantasaisuudesta, saada  tietoosi enemmän kontakteja tai löytää ihan uusia asiakkuuksia – meiltä löytyy aina ratkaisu. Tietohuoltomme on helposti integroitavissa kaikkiin CRM-järjestelmiin.

Kirjoittaja Mikko Nordblom

Aiheeseen liittyvää