Ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­riö pyytää lausuntoja koh­tuu­hin­tais­ten asuntojen asukasvalinnan muutoksista

04.03.2024 17:51

Lausuntokierroksella olevien lakimuutosten tavoitteena on selkeyttää valtion tukemien kohtuuhintaisten asuntojen asukasvalintasäännöksiä. Hallituksen esitysluonnoksen mukaan muutokset helpottavat erityisesti Ukrainasta paenneiden henkilöiden asunnon saamista. Lausuntoja voi jättää 12.4.2024 asti.

Ympäristöministeriö käynnisti valtion tukemien asuntojen (ara-asuntojen) asukasvalintaan liittyvän säädösvalmistelun keväällä 2023. Tavoitteena on helpottaa Venäjän hyökkäyssotaa paenneiden asunnon saamista Suomessa. Esitysluonnoksessa ehdotetaan, että Ukrainasta paenneet voidaan valita ara-asuntojen asukkaiksi, vaikka oleskelulupa ei olisikaan kestoltaan vuotta. Nykyisen lainsäädännön mukaan tilapäistä suojelua saaneita ei ole voitu vuoden oleskelulupavaatimuksen vuoksi valita ara-asuntojen asukkaiksi heti Suomeen saapumisen jälkeen. Ara-asunnossa majoittuminen on edellyttänyt, että asunnon käyttötarkoitus on ensin muutettu.

Esitysluonnoksen mukaan vuoden oleskeluluvan vaatimuksesta voitaisiin poiketa silloin, kun hakijalla on pitkäaikainen asunnontarve. Myös tämä muutos helpottaisi asunnon saamista yksittäisissä tilanteissa ja lisäisi asukasvalintaa tekevien harkintavaltaa. Tilapäistä suojelua saaneita ja muutamia muita poikkeuksia lukuun ottamatta myös jatkossa edellytyksenä olisi pääsääntöisesti, että asunnon hakijalla on vähintään vuoden oleskelulupa. 

Asukasvalinnan säännöksiin ehdotetaan useita muita muutoksia, jotta säännökset saadaan ajan tasalle ja nykyistä selkeämmiksi. Asukasvalinta valtion tukemiin asuntoihin on julkinen hallintotehtävä, joten ara-vuokra-asuntoja koskevissa säädöksissä tulisi säätää siitä, kuka asukasvalinnan tekee. Hallitusohjelmassa linjattujen asukasvalinnan tulorajojen valmistelun yhteydessä on lisäksi tullut esiin muutamia säädösmuutostarpeita liittyen esimerkiksi hyvinvointialueiden toimivaltaan. Esitysluonnoksessa ehdotetaan myös luovuttavaksi kunnan asukkaan etusijasta asukasvalinnassa, koska se on ristiriidassa viimeisten sosiaaliturvaa koskevien lakimuutosten kanssa. 

Lausuntoja voi antaa Lausuntopalvelussa 12.4.2024 asti.

Lähde ja lisätietoja: ympäristöministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää