Yh­teis­hank­kees­sa etsitään uusia ratkaisuja itäisen Suomen elinvoiman vahvistamiseksi

26.03.2024 14:44

Euroopan komissio on myöntänyt rahoituksen hankkeelle, jossa etsitään ratkaisuja Venäjän Ukrainassa käymän hyökkäyssodan aiheuttamaan toimintaympäristön muutokseen itäisen Suomen alueella.

Suomen hakemus hankkeen rahoitukseksi laadittiin tiiviissä yhteistyössä kahdeksan maakunnan (Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Etelä-Karjala ja Kymenlaakso) kanssa. 

”Komission päätös hankkeesta tulee erinomaiseen aikaan. Hanke on tärkeä osa kokonaisuutta, jolla etsimme uusia avauksia Suomen itäisen raja-alueen kasvun ja elinvoiman vahvistamiseen. Hanke tukee myös vaikuttamisessa EU:n tulevan alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden valmisteluun, jossa Suomi on korostanut EU:n ulkoraja-alueiden merkitystä ja niiden tulevaisuuden toimintaedellytyksiä”, kommentoi työ- ja elinkeinoministeriön osastopäällikkö Tiina Korhonen, joka toimii Itäisen Suomen ohjelman valmisteluryhmän puheenjohtajana.

Rahoitushakemuksen valmistelu aloitettiin koheesio- ja uudistusasioista vastaavan komissaari Elisa Ferreiran viimesyksyisen Suomen vierailun yhteydessä.

Lähtökohtana hankkeessa on löytää ratkaisuja Venäjän hyökkäyssodan aiheuttamaan toimintaympäristön muutokseen ja vaikuttaa tulevan EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden rahoitukseen.

Hankkeessa laaditaan ehdotus yhteiseksi siirtymästrategiaksi itäiselle Suomelle sekä maakuntakohtaiset strategiat. Hankesuunnitelman laadinta on käynnistynyt ja suunnitelmaa työstetään yhteistyössä alueiden kanssa. Hankkeen rahoitus tulee Euroopan komission tarjoamasta teknisen tuen välineestä. 

Siirtymästrategian laatiminen kytkeytyy hallituksen käynnistämiin pohjoisen ja itäisen Suomen ohjelmiin, joissa edistetään alueiden mahdollisuuksien täysimääräistä hyödyntämistä taloudellisen kasvun, alueellisen elinvoiman, investointien vauhdittamisen, osaamisen kehittämisen ja työvoiman saatavuuden näkökulmista.

Lähde: valtioneuvoston tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää