Vanhojen luon­non­suo­je­lua­luei­den lakeja päivitetään – mal­mi­net­sin­tä­kiel­to kansallis- ja luon­non­puis­toi­hin sekä Punkaharjulle

14.11.2022 07:06

Valtioneuvosto on antanut hallituksen esityksen eräitä luonnonsuojelualueita koskevien lakien muuttamisesta. Rauhoitussäännökset päivitettäisiin vastaamaan uudistettavana olevan luonnonsuojelulain säännöksiä. Esityksessä muutettaisiin yhteensä 21 lakia. Lait koskevat ennen vuotta 1996 perustettua 28 kansallispuistoa, kaikkia Suomen 19 luonnonpuistoa sekä 12 muuta luonnonsuojelualuetta.

”Vankka lakipohja on tärkeää, jotta luontomme monimuotoisuus saadaan turvattua. Nyt yhtenäistämme vanhojen suojelualueiden lakeja tälle vuosikymmenelle,” ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo sanoo.

​​​​​​​Esityksessä alueiden rauhoitussäännökset kirjattaisiin perustuslain edellyttämällä tavalla lakiin, kun ne tällä hetkellä on annettu asetustasolla. Rauhoitussäännökset myös päivitettäisiin vastaamaan uudistettavana olevan luonnonsuojelulain säännöksiä. Esimerkiksi haitallisten vieraslajien poisto sekä vaaraa tai taloudellista vahinkoa aiheuttavien riistaeläinlajien yksilöiden poisto helpottuisivat vanhoilla suojelualueilla lakien päivittämisen myötä. Lisäksi uuden luonnonsuojelulain mukainen malminetsintäkielto laajenisi ennen vuotta 1996 perustettuihin kansallis- ja luonnonpuistoihin.

”Olen erityisen iloinen siitä, että uuden luonnonsuojelulain mukainen kansallis- ja luonnonpuistojen malminetsintäkielto tulisi voimaan laajemmin. Jatkossa malminetsintä olisi kiellettyä myös ennen vuotta 1996 perustetuissa kansallis- ja luonnonpuistoissa sekä Punkaharjun luonnonsuojelualueella,” ministeri Ohisalo sanoo.

Saamelaisten kotiseutualueella on tarkoitus varmistaa saamelaisten kulttuurin ylläpitämisen ja kehittämisen edellytykset rauhoitussäännöksiin tehtävin kirjauksin. Esityksessä ei ehdoteta muutettavan nykyisten luonnonsuojelualueiden rajauksia eikä tehdä merkittäviä muutoksia voimassa oleviin rauhoitussäännöksiin.

Lausuntokierroksella palautetta annettiin erityisesti koskien saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksia, paikallisten asukkaiden oikeuksia, malminetsintää sekä poronhoidon edellytysten ja metsästysoikeuksien turvaamista. Kansallis- ja luonnonpuistojen ja muiden valtion suojelualueiden rauhoitussäännösten kirjaamista lakiin sekä säännösten päivittämistä pidettiin tarpeellisena ja kannatettavana.

Tavoitteena on, että päivitetyt lait tulisivat voimaan samanaikaisesti uuden luonnonsuojelulain kanssa 1.6.2023.

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 1923 luonnonsuojelulain nojalla perustettuja luonnonpuistoja, kansallispuistoja ja eräitä luonnonsuojelualueita koskevien lakien muuttamista koskevaksi lainsäädännöksi HE 270/2022 vp.

Lähde: ympäristöministeriön tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää