Pertunmaan ja Mäntyharjun kuntien välinen kun­ta­ja­ko­sel­vi­tys vireille

02.02.2024 09:27

Valtiovarainministeriö on asettanut kuntarakennelain mukaisen erityisen kuntajakoselvityksen Pertunmaan ja Mäntyharjun kuntien välille.

Selvityksen asettaminen perustuu Pertunmaan kunnan erityisen vaikeaan taloudelliseen asemaan ja kunnassa syksyllä 2023 toimitettuun talouden arviointimenettelyyn. Menettelyn toteuttanut arviointiryhmä katsoi, että Pertunmaan kunnan taloudelliset edellytykset asukkaiden palveluiden turvaamiseen ovat vaarantumassa. Ryhmän ehdotus Pertunmaan kunnan palveluiden edellytysten turvaamiseksi oli kuntarakennelaissa (1698/2009) tarkoitettu erityinen selvitys kuntajaon muuttamiseksi.
Valtiovarainministeriö päättää selvitysalueesta kokonaisarvionsa perusteella. 

Mahdollisia selvityssuuntia oli useita. Päätös kuntajakoselvityksestä Pertunmaan ja Mäntyharjun välillä perustui tässä tilanteessa molempien kuntien halukkuuteen osallistua selvitykseen sekä kuntajakoselvittäjän arvioon.

Selvitystyö alkoi 1.2.2024 ja päättyy selvityksen valmistuttua, kuitenkin viimeistään 28.3.2024 mennessä. Tämän jälkeen kuntien hallitusten on varattava 30 päivän ajan asukkailleen tilaisuus tehdä huomautuksia yhdistymisesityksestä. Kuulemisajan jälkeen yhdistymisesitys siirtyy kuntien hallitusten ja valtuustojen käsiteltäväksi.

Esitys kuntien yhdistymisestä tulee olla toimitettuna valtiovarainministeriöön 15.5.2024 mennessä. Erityisen kuntajakoselvityksen aikataulu mahdollistaa sen, että kuntien yhdistyminen voisi tulla voimaan 1.1.2025.

Lähde: valtiovarainministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää