Työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riö käynnistää työn julkisten hankintojen tehostamiseksi

19.01.2024 10:42

Työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistänyt valmistelutyön, jonka tavoitteena on tehostaa julkisia hankintoja ja tuoda niihin kustannussäästöjä. Näistä on useita kirjauksia pääministeri Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelmassa.

Osana hallitusohjelman täytäntöönpanoa Kilpailu- ja kuluttajavirasto selvittää työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta sidosyksiköiden käytön yleisyyttä, käyttötapoja ja käyttötarkoituksia. Kaksivaiheisen selvitystyön ensimmäinen osa, markkinakartoitus, on valmistunut. 

Selvitystyön toinen osa, jossa arvioidaan hallitusohjelman sidosyksikköjen vähimmäisomistusosuutta koskevan kirjauksen vaikutuksia, valmistuu kevään aikana.  Selvitystyö antaa työ- ja elinkeinoministeriölle tarvittavaa taustatietoa asioiden jatkovalmistelua varten.

Kilpailu- ja ku­lut­ta­ja­vi­ras­to tutkii in-house-yhtiöiden käyttöä Suomessa

Kilpailu- ja kuluttajaviraston tekemä markkinakartoitus antaa toistaiseksi kattavimman saatavilla olevan kuvan kuntien ja hyvinvointialueiden omistamien yhtiöiden määrästä ja omistusrakenteista. Suomessa toimii noin 2 700 kuntien tai hyvinvointialueiden omistamaa yhtiöitä. In-house-yhtiöitä, joissa on hallitusohjelman määritelmän mukaisia pienomistajia, on alustavien tulosten perusteella 176. 

Merkittävimmät toimialat, joilla toimii pienomisteisia in-house-yhtiöitä, ovat yleis- ja taloushallinto, ICT, tekstiilipalvelut, jätehuolto, ruokahuolto, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä kiinteistöhuolto. Pienomistuksia oli Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvityksen perusteella eniten hallinnon ja ICT:n toimialoilla. Näillä aloilla toimivien in-house-yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto on yli miljardi euroa. 

Hal­li­tus­oh­jel­man mukaiset hankintalain muutokset etenevät vaiheittain

Työ- ja elinkeinoministeriö järjesti sidosyksiköiden omistusosuutta koskevan tutkimuksen ensivaiheen tuloksista keskustelu- ja kuulemistilaisuuden sidosryhmille 19.1.2024. Tilaisuuteen osallistui runsaasti hankintayksiköitä, in-house-yhtiöitä sekä markkinaehtoisia toimijoita.

Myöhemmin keväällä työ- ja elinkeinoministeriö asettaa poikkihallinnollisen työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella hankintalain uudistamista hallitusohjelman kirjausten mukaisesti. Lainvalmistelutyön aikana arvioidaan mm. Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvitysten pohjalta hallitusohjelman kirjausten eri toteuttamisvaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia sekä kuullaan ja osallistetaan sidosryhmiä valmisteluun eri tavoin. 

Tavoitteena on, että hallitusohjelman mukainen hankintalain muuttamista koskeva hallituksen esitys annettaisiin eduskunnalle syksyllä 2025.

Lähde: työ- ja elinkeinoministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää