EU:n te­ko­ä­ly­ase­tuk­sen kansallinen toimeenpano käynnistynyt

18.06.2024 18:06

EU:n tekoälyasetuksen kansallista toimeenpanoa valmisteleva työryhmä on käynnistänyt työnsä. Asetuksen tarkoituksena on varmistaa, että EU:n alueella markkinoille tuotavat ja käyttöönotettavat tekoälyjärjestelmät eivät vaaranna ihmisten terveyttä, turvallisuutta tai perusoikeuksia.

Asetus säätelee tekoälyjärjestelmiä niiden aiheuttamien riskien perusteella. Erittäin haitalliset tekoälyn käyttötavat kielletään ja tietyille korkeariskisiksi luokiteltaville tekoälyjärjestelmille asetetaan tiukennettuja vaatimuksia.

Työryhmän tehtävänä on arvioida, mitä kansallista lainsäädäntöä tekoälyasetus edellyttää, sekä valmistella ehdotus tekoälyasetuksen kansallista täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi. Työryhmä arvioi, tapahtuuko tämä yhdellä vai useammalla hallituksen esityksellä. Työryhmän tehtäviin kuuluvat myös mm. tekoälyn sääntelyn testiympäristöt (ns. hiekkalaatikot). Työryhmässä on edustettuna asian kannalta keskeiset ministeriöt, ja sen puheenjohtajana toimii työ- ja elinkeinoministeriön lainsäädäntöjohtaja Sami Kivivasara

Asetuksen odotetaan tulevan voimaan kesä- tai heinäkuussa 2024. Asetus pannaan täytäntöön vaiheittain eri siirtymäaikojen mukaisesti, ja se sisältää eri määräaikoja jäsenvaltioille. Muun muassa perusoikeuksia suojelevien viranomaisten nimeämisen tulee tapahtua kolme kuukautta ja toimivaltaisten viranomaisten nimeämisen 12 kuukautta asetuksen voimaantulosta. Ellei muuta ole säädetty, asetuksen soveltaminen alkaa 24 kuukautta voimaantulon jälkeen.

Työryhmän toimikausi on 29.4.2024–30.6.2026.

Lähde: työ- ja elinkeinoministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää