Tilitoimistolle rikemaksu rahanpesulain noudattamisen laiminlyönnistä

27.02.2024 15:51

Laiminlyönti koskee velvoitetta hakea rekisteröitäväksi rahanpesun valvontarekisteriin.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt 3 000 euron rikemaksun tilitoimisto Oy Norm-Esko Consulting Ab:lle, koska se ei ollut hakenut rekisteröitäväksi rahanpesun valvontarekisteriin.

Rikemaksu määrättiin, sillä ilmoitusvelvollinen ei ollut hakeutunut rahanpesun valvontarekisteriin aluehallintoviraston vuosina 2021–2023 antamista useista kehotuksista huolimatta, eikä se ollut muillakaan tavoin reagoinut aluehallintoviraston lähettämiin selvityspyyntöihin.

Ilmoitusvelvollinen hakeutui rahanpesun valvontarekisteriin vasta 5.2.2024, jolloin valvonta-asia rikemaksun määräämiseksi on ollut jo vireillä. Vaikka rikemaksun kohteena ollut puute on nyt korjattu, kyse ei ollut sellaisesta oma-aloitteisesta korjaaviin toimenpiteisiin ryhtymisestä välittömästi rikkomuksen havaitsemisen jälkeen, että rikemaksu voitaisiin sen perusteella jättää määräämättä. Kokonaisuutena arvioiden ilmoitusvelvollisen menettely on ollut välinpitämätöntä ja piittaamatonta sitä koskevaa lain velvoitetta kohtaan, mistä syystä rikemaksun määrääminen on perusteltua.

Rikemaksu maksetaan valtiolle.

Aluehallintoviraston päätös ei ole lainvoimainen. Ilmoitusvelvollisella on oikeus valittaa 7.2.2024 annetusta päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa siitä, kun se on saanut päätöksestä tiedon.

Aluehallintovirasto muistuttaa sen valvomia ilmoitusvelvollisia velvoitteesta hakeutua aluehallintoviraston pitämään rahanpesun valvontarekisteriin, ellei ilmoitusvelvollinen kuulu jo johonkin muuhun aluehallintoviraston rekisteriin. Hakemus valvontarekisteriin merkitsemiseksi on tehtävä 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun ilmoitusvelvollinen tulee rahanpesulain (laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä, 444/2017) soveltamisalan piiriin. Toistaiseksi aluehallintovirasto ei määrää rikemaksua myöhästyneen hakemuksen vuoksi niille, jotka hakeutuvat rekisteriin oma-aloitteisesti.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo rahanpesulain nojalla muun muassa liike- tai ammattitoimintana kirjanpitotehtäviä toimeksiannosta hoitavia. Aluehallintovirasto voi määrätä rahanpesulain 8 luvussa tarkoitetun hallinnollisen seuraamuksen sen valvottavaksi säädetylle ilmoitusvelvolliselle, joka laiminlyö tai rikkoo rahanpesulain velvoitteita.

Lähde: aluehallintoviraston tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää