So­si­aa­li­huol­to­lain soveltamisopas on päivitetty

29.05.2024 07:00

Toukokuussa 2024 päivitetyssä oppaassa on huomioitu 1.1.2024 voimaan tulleet lakimuutokset.

Sosiaalihuoltolaki (1301/2014) on sosiaalihuollon toimintaa säätelevä keskeisin yleislaki. Laissa säädetään sosiaalisen turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämisestä sekä hyvinvointialueen vastuulle kuuluvista tehtävistä ja palveluista ja niiden toteuttamisesta. Laki koskee kaikkia asiakkaita lapsista iäkkäisiin.

Sosiaalihuoltolaki tuli voimaan vuonna 2015, ja sitä on tämän jälkeen täydennetty ja muutettu lukuisia kertoja. Viime vuosina merkittävimpiä tällaisia osauudistuksia ovat olleet esimerkiksi iäkkäiden henkilöiden palveluja koskeva uudistus sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen uudistaminen. Lisäksi sosiaalihuoltolakiin tehtiin useita teknisiä muutoksia sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen yhteydessä vuonna 2023. 

Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman yhdeksi tavoitteeksi on kirjattu sosiaalihuoltolain uudistaminen hallituskauden aikana. Lukuisten eriaikaisten säädösmuutosten vuoksi sosiaalihuoltolain soveltamisoppaan päivittäminen vuoden 2024 alun tilanteeseen on nähty tarpeellisena ja perusteltuna toimenpiteenä. Opas on tarkoitettu sosiaalihuollon palvelutoiminnassa tehtävään työhön. 

Nyt päivitetyssä oppaassa käydään läpi sosiaalihuoltolain voimassa olevat säännökset avaten niiden tulkintaa pääsääntöisesti hallituksen esitysten tekstien kautta. Edellisen kerran opas on päivitetty vuonna 2017.

Lähde: sosiaali- ja terveysministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää