Saaristolain päivittäminen käynnistyy

14.02.2024 16:35

Hallituksen tavoitteena on päivittää vuodesta 1981 voimassa ollut saaristolaki. Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut saaristolain päivittämistä varten työryhmän, johon on koottu lain kannalta keskeisten ministeriöiden ja sidosryhmien edustajia. Osana saaristolain valmistelua järjestetään avoimia kuulemistilaisuuksia vuonna 2025 ja lausuntokierros vuonna 2026.

Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmassa on kirjaus saaristolain päivittämisestä. Lainuudistustyön pohjana toimii maa- ja metsätalousministeriön johdolla vuosina 2022–2023 laadittu arvio saaristolain päivittämistarpeesta. Arviossa tarkastellaan pykäläkohtaisesti saaristolain muutostarpeita ja tuodaan esille eri sidosryhmien sekä saaristolaisten näkemyksiä saaristolain päivittämisestä. Näkemyksiä on kerätty kuulemistilaisuuksissa, sähköisellä kyselyllä sekä lausuntokierroksen avulla.

Vuodesta 1981 voimassa ollut saaristolaki (laki saariston kehityksen edistämisestä, 494/1981) velvoittaa valtiota ja kuntia toimimaan saariston elinkeinojen, liikenneyhteyksien ja muun infrastruktuurin, palvelujen sekä ympäristön turvaamisen puolesta. Saariston liikenneyhteyksiä sekä saaristokuntaa koskevat pykälät ovat kenties lain painavimmat pykälät. Liikennepykälän kautta säädellään saariston yhteysalusliikennettä, ja saaristokuntapykälää hyödynnetään kuntien peruspalveluiden valtionosuuksien laskennassa, sillä osa laskennallisista kustannuksista määräytyy saaristoisuuden perusteella.

"Saaristolain muutokseen haetaan kehittävää otetta ja katsotaan eteenpäin nykyisen toteavuuden sijaan, kuten on toivottu. Lain kirjauksilla tuodaan vakautta ja luottamusta saariston asukkaille saaristossa asumiseen ja elämiseen", toteaa maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah.

Kansalaisten näkemykset esiin kuu­le­mis­ti­lai­suuk­sis­sa ja lausun­to­kier­rok­sel­la

Osana saaristolain valmistelua järjestetään pykäläluonnoksiin liittyviä kuulemistilaisuuksia (vuonna 2025) sekä lausuntokierros (vuonna 2026). Valmistelussa kuullaan saaristoasiain neuvottelukuntaa (SANK), ja sillä on mahdollisuus kommentoida pykäläluonnoksia työn edetessä. Saaristolain päivittämisen etenemistä voi seurata saaristopolitiikka.fi-sivulla sekä maa- ja metsätalousministeriön sivustolla (mmm.fi).

Saaristolain päivittämistä valmisteleva työryhmä asetettu

Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut saaristolain päivittämistä varten työryhmän. Sen tehtävänä on valmistella saariston kehityksen edistämisestä annetun lain (494/1981) päivittämistä. Neuvottelukunnan toimikausi on 25.1.2024–31.12.2026. Työryhmän tueksi asetettiin myös sihteeristö. Työryhmä laatii hallituksen esityksen saaristolaiksi sihteeristön laatimien pykäläluonnosten pohjalta. Työryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 29.1.2024, ja se kokoontuu kevään aikana ainakin kaksi kertaa.

Työryhmän jäsenet edustavat lain päivittämisen kannalta keskeisimpiä ministeriöitä. Lisäksi työryhmässä on mukana maakuntien liittojen edustajat sekä edustajat ELY-keskuksista, Kuntaliitosta ja Hyvinvointialueyhtiö Hyvilistä.

Lähde: maa- ja metsätalousministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää