Pohjoisen ja Itäisen Suomen ohjelmien valmistelu käynnistyy

19.03.2024 07:09

Pääministeri Petteri Orpo on asettanut Pohjoisen ja Itäisen Suomen ohjelmien valmistelutyöryhmät ja neuvottelukunnat 18.3.2024. Työryhmien ja neuvottelukuntien tehtävänä on laatia ehdotukset alueidensa toimenpideohjelmiksi vuoden 2024 loppuun mennessä.

Ohjelmien tavoitteena on edistää pohjoisen ja itäisen Suomen mahdollisuuksien täysimääräistä hyödyntämistä taloudellisen kasvun, alueellisen elinvoiman, investointien vauhdittamisen, osaamisen kehittämisen ja työvoiman saatavuuden näkökulmista.

Lisäksi ohjelmilla edistetään Suomen huoltovarmuutta ja omavaraisuutta muuttuneessa turvallisuuspoliittisessa tilanteessa ja pyritään vahvistamaan turvallisuutta pohjoismaisessa, EU- ja NATO-yhteistyössä niin, että uusi geopolitiikka ja reittimme länteen otetaan huomioon.

Hallitus on tunnistanut Itäisen Suomen ohjelman merkityksen myös itse aluetta laajempana, strategisena EU-tasoisena kysymyksenä. Itäisen Suomen elinvoimaisuuden vahvistaminen on keskeinen tekijä koko EU:n Venäjän vastaiseen ulkorajaan liittyvissä kysymyksissä. Tämä vaatii kansallisten ratkaisujen lisäksi aktiivista EU-vaikuttamista sekä yhteisiä EU-tasoisia ratkaisuja.

Samanaikaisesti myös elinvoimainen pohjoinen alue on muuttuneessa tilanteessa Suomelle entistä tärkeämpi. Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoiset alueet muodostavat maailmanlaajuisestikin merkittävän alueen, jonka innovaatiot ja investoinnit tukevat osaltaan Suomen asemaa pohjoisen ja arktisen osaamisen edelläkävijänä.

”Molemmilla alueilla on paljon mahdollisuuksia teollisten investointien kotiuttamiseen ja muuhun elinvoiman ja kasvun vahvistamiseen. Puhdas energia, teollinen osaaminen, vahva yrittäjyys ja alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ovat keskeisiä rakennuspalikoita molempien alueiden tulevaisuuden kannalta”, sanoo pääministeri Petteri Orpo.

Ohjelmatyössä tulee korostumaan etenkin elinkeinoelämän, kaupunkien, alueiden, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten sekä valtion vuorovaikutteinen yhteistyö.

Hallitus on jo aiemmin käynnistänyt muitakin hallitusohjelman mukaisia alueiden saavutettavuutta ja elinvoimaisuutta vahvistavia toimia. Hallituskauden aikana toteutetaan mm. neljän miljardin euron investointiohjelma, jolla rakennetaan kestävän kasvun edellytyksiä koko Suomelle vuosiksi eteenpäin. Ohjelma koostuu merkittävistä panostuksista tärkeisiin väylähankkeisiin, korjausvelan purkuun ja raidehankkeiden edistämiseen.

Alueohjelmien valmistelua ohjaa ministerien valtiosihteereistä koostuva ohjausryhmä, ja työn etenemisestä raportoidaan työllisyyden ja yrittäjyyden ministerityöryhmälle.

Lähde: valtioneuvoston tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää