Harri Hietala
Harri Hietala

Paikallinen sopiminen etenee

21.02.2024 16:07

Hallituksen esitys paikallisesta sopimisesta on valmistumassa helmikuun aikana. Valmistuttuaan se lähetetään lausuntokierrokselle.

Tavoitteena on antaa esitys eduskunnalle kesäkuussa. Uudet säännökset tulevat suunnitelman mukaan voimaan vuoden 2025 alusta lukien.

Paikallisen sopimisen käsite

Hallituksen hankkeessa paikallisella sopimisella tarkoitetaan kollektiivista työehdoista sopimista työpaikalla. Rajat tälle sopimiselle tulevat työlainsäädännöstä ja työehtosopimuksesta. Tarkoituksena on laajentaa paikallisen sopimisen mahdollisuuksia kolmessa eri tilanteessa. Nämä tilanteet ovat seuraavat:

Jär­jes­täy­ty­nei­tä yrityksiä koskeva muutos

Järjestäytyneissä yrityksissä noudatetaan työehtosopimuksessa sovittuja paikallisen sopimisen määräyksiä. Näin on jatkossakin.

Suunniteltu muutos on se, että jos paikallinen sopiminen edellyttää nyt luottamusmiestä, eikä sitä ole, sopiminen olisi kuitenkin mahdollista myös luottamusvaltuutetun tai henkilöstön kanssa.

Yrityskohtaisia työ­eh­to­so­pi­muk­sia koskeva muutos

Työlainsäädännössä on suuri joukko säännöksiä, joista voi sopia toisin valtakunnallisilla työehtosopimuksilla. Yrityskohtaisella työehtosopimuksella voi sopia laista poikkeavasti vain säännöllisen työajan järjestelyistä.

Suunniteltu muutos on se, että yrityskohtaisella työehtosopimuksella voisi sopia laista poikkeavasti yhtä laajasti kuin valtakunnallisellakin työehtosopimuksella. Sopijapuoli voisi olla valtakunnallinen työntekijäjärjestö tai sen jäsenyhdistys.

Yleissitovaa työ­eh­to­so­pi­mus­ta noudattavia yrityksiä koskeva muutos

Nyt voimassa olevien lakien mukaan yleissitovaa työehtosopimusta noudattava työnantaja ei voi käyttää työehtosopimuksen paikallista sopimista koskevia mahdollisuuksia lukuun ottamatta säännöllisen työajan järjestelyjä koskevia sopimusmääräyksiä.

Suunniteltu muutos on poistaa edellä mainitut kiellot ja mahdollistaa paikallinen sopiminen yleissitovuuskentässä samassa laajuudessa kuin järjestäytyneessä yrityksessä.

Mikä on näiden lakimuutosten vaikutus käytännössä? Lue siitä lisää Juridiikan ajankohtaiset -palvelusta.

Juridiikkaa lyhyesti

Mikä on Juridiikan ajankohtaiset -palvelu?

Juridiikan ajankohtaiset on jatkuvasti päivittyvä sisältöpalvelu juridiikan asiantuntijoille. Uusi palvelu on osa Alma Talentin juridisen tiedon tarjontaa ja kokoaa yhteen kiinnostavimmat aiheet ja ilmiöt eri oikeudenaloilta. Julkaisemme palvelussa artikkeleita, oikeustapauskommentteja, säädös- ja tapauskoosteita sekä Juridiikkaa lyhyesti -kirjoituksia.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää